30 skötare gör 13-timmars arbetsdagar i Vasa – coronaspårare har det allt tuffare då smittofallen ökar | Österbotten


Vasa är just nu den värst drabbade staden i Finland då det gäller coronafall. Smittspårarna i staden har det tufft att hinna med.

I Vasa sjukvårdsdistrikt finns ett team på 30 sjukskötare som står inför en näst intill omöjlig uppgift.

Varje person som smittats av coronaviruset och varje person som exponerats för viruset måste ringas upp i staden där det de senaste dagarna uppdagats tiotals smittor per dag.

Hundratals har konstaterats bära på viruset och över 1000 har exponerats.

Spårarna gör för tillfället 13-timmars arbetsdagar, men dygnets timmar vill ändå inte räcka till för att ringa alla. Dessutom sköts smittspårningen delvis vid sidan av det egna arbetet.

En av spårarna är Gun Grangärd. Hon beskriver situationen som hopplös. Arbetet är tungt, dagarna långa och många av spårarna har små barn hemma.

– Inte är det roligt om mamma är 12-13 timmar på jobb, konstaterar Grangärd.

Långa listor med exponerade

Spårarnas arbete börjar med att centralsjukhuset meddelar om att en person har testat positivt för covid-19.

Först ringer spårarna den smittade och frågar vem som kan ha exponerats. I princip betyder det att spårarna vill veta vem alla som personen träffat 48 timmar före att hen började visa symptom och vem hen har träffat efter det.

Grangärd och Sari Kauppinen, som också jobbar i spårningsteamet, vet att listan kan vara väldigt lång. Under några dygn hinner man röra sig på förvånansvärt många ställen.

När man fått listan på exponerade, skickas ett textmeddelande åt dem som finns på listan, där de informeras om att de har försatts i karantän.

I textmeddelandet lovar man också att ringa upp den exponerade så snabbt som möjligt.

Mera smittor, färre samtal

Sari Kauppinen är en av få i Vasa som huvudsakligen håller på med spårningsarbete. Hon har fått lämna det övriga vårdarbetet för att koordinera spårningen.

Tidigare ringde man de insjuknade dagligen under vardagar och de exponerade två gånger i veckan. Nu har situationen i Vasa eskalerat så pass mycket att det inte går längre.

– Vi strävar nu till att kontakta coronapositiva två gånger i veckan och till exponerade ringer vi en gång för att berätta om karantänen och ger instruktioner för hur man ska agera ifall man får symptom, berättar Kauppinen.

Coronablinkern snabbare

Enligt Kauppinen tar folk huvudsakligen väl emot beskedet om en exponering och insjuknade till och med väntar på att få ett samtal efter att de fått sitt testresultat.

För vissa kommer exponeringen som en överraskning.

Då brukar första frågan vara att är ni säkra på att ni har rätt person. När man sedan förklarat orsaken till samtalet är det dags att utreda hur den exponerade mår och var hen befinner sig.

– Även väldigt lindriga symptom leder till testning, eftersom det finns en möjlig smitta i bakgrunden, säger Kauppinen.

Coronablinkern-appen sköter även sitt jobb.

Enligt Gun Grangärd är det allt vanligare att de exponerade meddelar att de redan fått veta om exponeringen via Coronablinkern.

Grangärds uppgift är då att påminna om att de ska vara uppmärksamma för möjliga symptom.

Att appen meddelar om en exponering betyder inte automatiskt att man får testa sig.

Timmarna räcker inte till längre

För tillfället ligger man efter i spårningsarbetet i Vasa. Dygnets timmar räcker inte till för att ringa alla de samtal som borde göras.

Skötarna berättar att själva samtalen inte är så jobbiga, speciellt nu när de flesta insjuknade och exponerade är unga vuxna. De har lindrigare symptom och klarar sig relativt bra hemma.

Det som är mest utmattande nu är mängden arbete. Det egentliga arbetet lider eftersom spårningsarbetet görs vid sidan av det egna arbetet.

– Vårdarna är så pass plikttrogna, så vi mår dåligt av det arbete som blir ogjort, säger Grangärd.

Spårarna klarar sig tack vare en kämpaglöd, men rädslan är att utmattningen kommer sedan då situationen lättar och striden är förbi.

Några fler från personalen ska ansluta sig till spårningsarbetet, men höstlovet oroar. Då är många i personalen på semester.

Stanna hemma och använd munskydd

Vad kan då insjuknade och exponerade göra för att underlätta spårarnas arbete?

Gun Grangärd konstaterar med det samma att det är bäst att stanna hemma, använda munskydd och försöka så bra som möjligt komma ihåg var man rört sig.

– Hålls hemma och när du har ärenden utanför hemmet så är munskyddet ett måste, säger Grangärd.

Artikeln baserar sig på 30 hoitajaa tekee jopa 13-tuntisia päiviä Vaasassa – koronajäljittäjillä on jatkuva takamatka, kun tartuntojen määrä vain kasvaa skriven av Sebastian Björklund. Översättning och bearbetning Juho Teir.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply