46 nya rapporterade dödsfall i covid-19


Spridningen av viruset i Sverige och världen fortsätter.

Lyssna: 4 266 dödsfall i Sverige

Ytterligare 46 personer som smittats av coronaviruset har rapporterats döda i Sverige. Dödssiffran stiger därmed till 4 266 personer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Sedan utbrottet startade har totalt 35 727 personer bekräftats smittade.

I Västra Götaland har ett trendbrott setts – antalet inlagda covid-patienter på Sahlgrenska har ökat lite igen.

Antalet personer som fått eller får intensivvård är nu uppe i 2 032, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. För närvarande vårdas 335 covid-sjuka på IVA, enligt Socialstyrelsen.

– I IVA-vården ser man en utplanande kurva, säger Sara Byfors, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, vid dagens pressträff.

Hon talar vidare om regionerna, speciellt Västra Götaland där ett trendbrott setts vad gäller antalet inlagda patienter med covud-19 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Vi kan se att de hade en tydligt nedåtgående trend som bröts runt den 18 maj och där det blev det en utplaning. Man har den här veckan sett en liten uppgång, säger Sara Byfors.

– Men det är relativt få patienter som läggs in per dygn, säger hon.

Gotland har däremot ett stabilt läge. Antalet sjukdomsfall per 100 000 invånare ligger på 117,3 vilket kan jämföras med Stockholms 490,2.

– Vi ligger strax över Skåne och Blekinge i antalet fall per 100 000 invånare, säger Maria Amér, smittskyddsläkare vid Region Gotland.

– Vi har haft en fördel av pandemins långsamma utveckling som har gjort att vi har kunnat förbereda oss, säger hon.

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen valde att ta upp läget inom äldrevården. Han säger att Socialstyrelsens statistik inte stödjer bilden att äldrevården skulle vara dålig överallt.

– Vi ser att det är en variation mellan olika boenden och olika kommuner och det är ett problem i sig, säger han.

– Vi vänder oss emot det kraftigt överdrivna ordbruket kring dödshjälp. Jag finner att det är direkt stötande, säger Lindén.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, säger att det skapats en hel del oro i debatten huruvida man får en medicinsk bedömning eller inte.

– Personalen gör allt de kan för att ge patienter inom äldrevården, såväl som inom slutenvården, bra vård, Heidi Stensmyren.

På presskonferensen ställs en fråga kring besöksförbuden på äldreboenden och hur länge förbuden kommer finnas kvar.

– Vi vet inte det. Det vi funderar på nu är egentigen hur man kan ordna så att besök kan ske utan att det gynnar smittspridningen, säger Thomas Lindén.

– Det är förstås ansträngt att vara sjuk under lång tid och inte kunna träffa anhöriga, så fokus ligger på att hitta former så att besök kan ske säkert, säger han.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply