Abiturienterna upprörda över tidigareläggandet av studentexamen: “Det känns som att mattan dragits undan för oss” | Inrikes


De som skriver studentexamen just nu är upprörda och stressade. Studentexamensnämnden har nämligen bestämt att tidigarelägga vårens realprov på grund av coronaviruset.

Det här innebär att proven som skulle skrivits den 24 och den 26 mars skrivs redan nästa vecka.

Studenterna måste nu planera om och får en vecka färre på sig att läsa.

Ines Latvala är abiturient och känner sig nu stressad över att studentexamensproven har tidigarelagts. Hon tycker inte att det här känns bra.

– Jag är en människa som tycker om att planera i god tid och om det ändras får jag panik, så jag är mest stressad och besviken på att beslutet kom så sent.

En blond abiturient med långt hår och en vit stickad tröja.
Ines Latvala är stressad över att realproven tidigareläggs.
En blond abiturient med långt hår och en vit stickad tröja.
Bild: Privat/Ines Latvala
abiturient,abiturienter

Abiturienterna är inte glada

Latvala berättar att hennes klass inte ens fick veta om beslutet via sin skola utan de läste det via nyheterna. Det gjorde att de studerande fick panik och inte visste om beslutet påriktigt berörde alla.

– Vi har inte kunnat förbereda oss på det här på något sätt. Det känns som att mattan har dragits undan för oss.

Abiturienterna är upprörda och besvikna. Både över att proven flyttas och att beslutet kommer så här pass sent.

Många abiturienter har planerat in i sina scheman hur de ska läsa inför studentproven och kommer nu att behöva prioritera om och gå miste om en hel vecka att läsa på realämnena.

Ines Latvala skriver totalt 4 prov nästa vecka, vilket också Fredrik Nordström kommer vara tvungen att göra.

– Man har ju planerat ett lässchema. Att det flyttar en vecka tidigare blir jobbigt. Man får prioritera vilka ämnen man tycker är viktigare, säger Fredrik Nordström.

En manlig abiturient med kortklippt brunt hår.
Fredrik Nordström måste nu prioritera vilka ämnen han vill läsa på.
En manlig abiturient med kortklippt brunt hår.
Bild: Privat/Fredrik Nordström
abiturienter,fredrik nordström

Ämnena som Ines Latvala egentligen skulle skrivit prov i nästa vecka skadas av att de andra ämnena tidigareläggs.

– Det kommer nog att drabba alla mina skrivningar på ett eller annat sätt.

Fredrik Nordström tycker att det här beslutet är orättvist och han tycker också att det kommer väldigt sent.

– Det är konstigt att de inte gett några förvarningar om att det här beslutet kan fattas.

“Studentexamensnämnden borde se till att det blir en rättvis bedömning”

Ines Latvala hoppas att studentexamensnämnden tar i beaktande flyttande av proven i sin bedömning.

– Jag hoppas verkligen de tar i beaktande det här i bedömningen eftersom det här sätter en del käppar i hjulen.

Fredrik Nordström vet att det här kommer påverka hans provresultat och hoppas också att beslutet tas i beaktande vid bedömningen.

– Poängen kommer att förändras för min del. Det är ett faktum.

I Karis-Billnäs gymnasium där Ines Latvala och Fredrik Nordström studerar så har man inte haft något coronafall ännu. Därför tycker Latvala att proven inte skulle ha behövts tidigareläggas, utan då vid behov skjuta fram proven.

– Situationen är jättedålig för oss som skriver.

Också andra reagerar negativt på beslutet

Finlands gymnasistförbund är oroliga för hur det här beslutet inverkar på elevernas förmåga att förbereda sig för proven och säger att det äventyrar elevernas rättssäkerhet. Det att proven tidigareläggs minskar elevernas tid till att läsa och ändrar på deras lässchema.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS uttrycker också oro för beslutet och påpekar att studentexamen är en jätteviktig del av abiturienternas liv och att antagningen till tredje stadiet till stor del baserar sig på resultatet i just studentskrivningarna.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply