Åbo stad planerar effektiverade coronaåtgärder till hamnen i Åbo – vd: “Vi är redo ifall beslut fattas på myndighetsnivå” | Åboland


Nu är det möjligt att testa resenärer för covid-19 på Helsingfors-Vanda flygplats. Åtgärderna kan också bli aktuella i Åbo hamn och på Åbo flygfält, men ännu har inga konkreta beslut fattats gällande när åtgärderna skulle förverkligas och i hur stor utsträckning.

En ny arbetsgrupp har skapats för planering och kartläggning av nya effektiverade coronaåtgärder. Jane Marttila, sakkunnigläkare vid Åbo stad berättar om att även Åbo stad är en del av planeringsgruppen.

– Huvudsakligen planeras effektiverade åtgärder för hamnen i Åbo eftersom det är en mer livlig reserutt, förklarar Marttila.

Ifall epidemin börjar sprida sig mer kommer staden att vidta effektiverade åtgärder utöver de som redan finns.

– Vi kan vid behov utöka hälsorådgivningen vid hamnen och även möjliggöra coronaprovtagning närmare hamnen. Vi funderar även kring hur gränsbevakningen kunde effektiveras.

Enligt Marttila har staden redan ett fungerande samarbete med hamnen i Åbo vid misstänkta coronafall.

– Ifall en person uppvisar symptom eller om misstankar om coronafall väcks, vägleder hamnpersonalen resenärerna till coronaprovtagning och hälsorådgivning vid akutmottagningen i Åbo, berättar Marttila.

Nationella anvisningar planeras i Helsingfors

I Helsingfors görs nationella anvisningar om hur de nya coronaåtgärderna kommer att se ut. Baserat på de anvisningarna planeras åtgärder i Åbo hamn enligt samma tidtabell.

Jane Marttila förklarar att situationen vid Åbo flygplats är annorlunda eftersom flygplatsen i Åbo är märkbart mindre än Helsingfors Vanda flygfält.

– Därmed kommer samma åtgärder som införs vid Helsingfors Vanda flygfält inte att fungera i Åbo, påpekar Marttila. Åtgärder för flygplatsen kommer att planeras skilt för sig.

Både personalen vid flygfältet och hamnen i Åbo påpekar att de skulle vara redo ifall beslut om nya effektiverade åtgärder skulle fattas på myndighetsnivå.

Den stora passagerarmängden vid hamnen i Åbo är tidskrävande

Verkställande direktör vid Åbo hamn, Erik Söderholm berättar att Åbo hamn också deltar i arbetsgruppen om coronaåtgärder. Han berättar att man även diskuterat om att börja testa alla resenärer ifall smittläget försämras.

Enligt honom skulle det vara rätt invecklat att testa alla resenärer i en hamn, eftersom upp till 2500 resenärer kan färdas med ett kryssningsfartyg.

– Det är ju en sak att testa alla resenärer på flygplatserna för det är max 250 passagerare på ett flyg, men ett fartyg kan ha upp till 2500 resenärer, säger Söderholm.

På så vis är det rent praktiskt mer krävande att införa coronaprovtagning vid hamnen än på flygplatser.

– Det krävs mycket fler testplatser än på flygplatser ifall alla ska testas och det skulle också bli svårt att hinna med fartygens snabba tidtabell.

Han inflikar med att passagerarmängden troligtvis kommer att vara betydligt mindre ifall krisen återigen förvärras, vilket i så fall kunde underlätta eventuell provtagning i hamnen.

Åbo hamn är redo att införa provtagning vid behov

Hamnpersonalen väntar ännu på myndigheternas beslut om ifall åtgärder som blir aktuella och hurdana åtgärder det är frågan om. Arbetsgruppen är ännu i planeringsskede.

I Åbo hamn finns tillräckliga faciliteter för att införa snabbtester eller för att testa alla passagerare. Det är främst passagerarna som måste vara förberedda på flera timmars väntetid säger Söderholm.

– Jag tror knappast det kommer fungera att testa alla resenärer som kommer från både Viking Line och Tallink, då fartygen anländer ungefär samtidigt. Det är frågan om mellan fyra- och femtusen passagerare som alla borde testas. Men om reglerna blir så kommer vi göra det, konstaterar han.

Personligen anser Söderholm att åtgärderna som redan finns i hamnen fungerat bra med en aktiv gränsbevakning. Redan nu finns det planer för hur man gör för att sätta passagerare i karantän vid sjukdomsfall.

Flygfältet i Åbo har utrymmen till förfogan ifall coronaprovtagning blir aktuellt

Elina Suominen, kommunikationskoordinator vid Finavia, påpekar att de på flygfältet redan har haft åtgärder i kraft sedan januari och att eventuella utökade åtgärder är myndighetsbeslut.

– Resenärerna tilldelas information via högtalarna, på infoskärmarna och genom utdelade blanketter av personalen vid flygplatsen.

Just nu funderar man ifall coronaåtgärderna ska utvidgas till andra flygplatser i Finland utöver Helsingfors Vanda flygplats och i hur stor utsträckning.

Ifall nya åtgärder liksom coronaprovtagning på flygplatsen blir aktuella försäkrar Suominen att Åbo flygplats har utrymmen till förfogande.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply