Akutläkarna startar informationssajt om covid-19 – Läkartidningen


Utbrottet av det nya coronaviruset innebär stora prövningar för den svenska sjukvården. Det gäller inte minst för landets akutmottagningar som fått ställa om och hitta nya arbetssätt.

Nu har Svensk förening för akutsjukvård (Swesem) tagit fram en informationssida om covid-19 som riktar till sjukvårdspersonal.

– Sverige ligger i olika nivåer när det kommer till smitta, och alla är olika förberedda. Då tänkte vi: »Varför uppfinna hjulet för varje akutmottagning?«. I stället lägger vi upp allting på sajten så kan folk inspireras av varandra och ligga steget före, säger Arin Malkomian, ordförande för Swesem.

På sajten finns bland annat samlad grundläggande information om hygienrutiner, riskgrupper och läkemedel vid covid-19. Syftet är att försöka ha en kanal med samlad och uppdaterad information. Det handlar både om att sortera i det stora informationsflödet, och att innehållet ska kunna ge svar på vanligt förekommande frågor, berättar Arin Malkomian.

– Ett exempel är HLR-rådet, som nyss kom ut med nya riktlinjer. Det slängde vi upp på en gång. Sedan har Karolinska institutet kommit med lite utbildningsmaterial, vilket vi också la upp.

Dessutom finns ett öppet kalkylblad där man försöker samla rutiner och arbetssätt från akutmottagningar i landet.

– Via det här kalkylbladet kan man klicka på olika sjukhus och se deras handlingsplaner, PM, patientinformation, skyltar som sätts upp samt all annan info som kommer med det här. Det finns också information kring hur man arbetar med slussar, tält och triage.

Listan är ännu inte komplett med alla sjukhus i landet. Enligt Arin Malkomian beror det bland annat på att akutläkare inte finns på alla håll i landet, och att akutläkarnätverket därför inte når alla sjukhus i Sverige.

Han understryker dock att sajten och dokumentet är öppet för alla, och han uppmanar alla som vill och kan att bidra med information.

– Även om du inte har akutläkare så kan du gå in och ändra i dokumentet, och ser du att ditt sjukhus inte har någon information så kan du lägga upp det själv.

Arin Malkomian tror att det kan finnas fördelar med att ha akutmottagningar med akutläkare på plats när det gäller att hantera situationen med det nya coronaviruset.

– Med akutläkare har du en högre kompetens längre fram, och det innebär att det finns läkare och medicinskt ansvarig på plats jämt. Då går det att göra snabba förändringar på ett mycket större sätt.

Vad har akutläkare för träning vad gäller smittskydd och att hantera den här typen av utbrott?

– Samma som alla andra, tyvärr. Vi har jobbat på överkapacitet hela tiden även innan smittan kom. Det har inte funnits möjligheter att träna, simulera och klä på sig all den här skyddsutrustningen.

Kan du redan nu se att finns några lärdomar att dra av den här situationen?

– Lärdomen är att vi måste se till att ha mer »luft i systemet«, alltså se till att ha en lite större kapacitet än vad vi har i dag. Med den tiden vi då får över så gäller det att öva för sådana här tillfällen så att det inte kommer som en överraskning.

Han tror också att man behöver se över och förstärka beredskapen för den här typer av kriser framöver.

– Attityden – att det inte kommer hända oss – har varit lite felaktig och man har åsidosatt katastrofberedskapen.

Lakartidningen.se

Source link