Äldreomsorgen rustar för coronakrisen – Nyheter (Ekot)


Ekot har begärt ut de riskanalyser och handlingsplaner som tagits fram för hur äldreomsorgen ska hantera coronaviruset i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Medan Stockholm valt att sekretessbelägga planerna för äldreomsorgen är Malmö och Göteborg helt öppna med sina planer.

Pia Nilsson är enhetschef på omsorgsförvaltningen i Malmö stad och hon tycker att det är viktigt att vara öppen.

– Jag tycker verkligen att vi ligger steget före, att vi identifierar risker innan vi är där. I och med att vi har mobiliserat oss på alla sätt och vis, så känner jag en trygghet av att vi gör beredskapsplaner för hur vi gör om vi kommer till nästa steg och nästa läge, säger Pia Nilsson.

Malmö stads handlingsplan är uppdelad i tre olika scenarier där 20-, 40- och över 50-procent av personalen är frånvarande samtidigt som flertalet av de äldre brukarna är sjuka.

Sammanlagt har man identifierat över 50 risker. Det är allt från att man får problem med leveranser av skyddsutrustning, tvätt och mat, till risk för att den höga arbetsbelastning och stressen leder till bristande patientsäkerhet. Kopplat till varje risk man identifierat finns en åtgärdsplan.

I Göteborg är handlingsplanerna framtagna lokalt i stadsdelarna. De Ekot tagit del av innehåller framförallt en kortfattad sammanfattning av hur man ska hantera personalbrist genom att omfördela personal och vilka arbetsuppgifter som går att prioritera bort. Man har också tagit fram en gemensam prioriteringslista för hemtjänsten i Göteborgs stad.

Vid en så kallad minimibemanning försvinner ledsagning, avlösning, promenader, veckostäd och inköp som inte är av nödvändig karaktär. I ett krisläge försvinner allt utom livsuppehållande insatser som mat, medicin och hygien. Babbs Edberg är stadsdelsdirektör i centrum och Majorna-Linné i Göteborgs stad.

– Det är ju så klart en utmaning att tänka på saker och ting som skulle kunna hända och göra en bra planering för det. Jag upplever att vi ligger lite före just nu men att vi kommer behöva vara snabba och föränderliga utifrån den situation som dyker upp.

Även i Stockholm finns det beredskapsplaner, både centralt och lokalt på stadsdelsnivå, men de lämnas inte ut till Ekot på grund av sekretess. I de avslag Ekot får står det bland annat att uppgifter som rör Stockholms stads beredskapsförmåga och eventuella brister kan försvåra möjligheten att hantera situationen och vålla fara för Sveriges säkerhet om de röjs.

– Det är inte så att vi vill dölja något för invånare. Men om vi talar om vissa saker för invånare så talar vi också om det för främmande makt och det är inte alla sårbarheter som vi kanske kan eller vill vara öppna med, säger Carl Smitterberg, presstalesperson i Stockholms stad.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply