Alfa och delta – hur många cornavarianter finns det egentligen?Det finns fyra varianter av det nya coronaviruset sars-cov-2 som Världshälsoorganisationen, WHO, betecknar vara ”av särskild betydelse”, däribland deltavarianten. Ytterligare sju är ”av intresse”. 

Sars-cov-2 är namnet på det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Den ursprungliga smittan har utvecklats till många olika varianter, däribland delta som tidigare har kallats för den indiska varianten.  

Vad är en virusvariant? 

Alla virus förändrar sig över tid. Det gäller även det nya coronaviruset sars-cov-2. I de flesta fall behöver förändringarna inte ha någon större påverkan på virusets egenskaper. Men vissa förändringar kan ha betydelse för sådant som hur enkelt ett virus sprids, hur sjuk den som smittas kan bli och hur bra ett vaccin skyddar mot den sjukdom som smittan orsakar. 

Förändringar i ett virus genom, de vill säga arvsmassan, kallas för mutationer. Ett virus som har utvecklat ett eller flera nya mutationer jämfört med det ursprungliga viruset kallas för en variant. 

Läs mer: Deltavarianten oroar Tegnell: ”Definitivt inte över än”

WHO har en pågående övervakning av förändringar av sars-cov-2, detta för att kunna identifiera mutationer av betydelse och förhindra smittspridning. 

Under senare delen av 2020 upptäckte forskare varianter av sars-cov-2 som bedömdes innebära en ökad risk för den globala folkhälsan. Detta är bakgrunden till att WHO har karaktäriserat två kategorier av varianter av sars-cov-2: “Variants of Interests” och “Variants of Concern”, alltså varianter av intresse respektive av särskild betydelse. 

Varför pratar vi om ”deltavarianten”? 

I slutet av maj 2021 meddelade Världshälsoorganisationen WHO att varianterna av sars-cov-2 skulle få nya beteckningar. Från och med nu skulle man utgå från det grekiska alfabetet. Bland skälen som uppgavs var att de vetenskapliga namnen kan vara våra att uttala (delta heter exempelvis B.1.617.2). Men WHO uppgav också att det kan vara stigmatiserade och diskriminerande att ge varianterna namn utifrån platserna där de har upptäckts. Som exempel har alfa kallats för ”den brittiska varianten” och delta för ”den indiska varianten”. 

Läs mer: EMA-topp sågar Astras covid-vaccin: Inte ens äldre bör få det

Genom att utgå från det grekiska alfabetet menar WHO också att man kan underlätta kommunikationen till allmänheten. 

Hur många varianter av sars-cov-2 finns det egentligen? 

De fyra dominerande varianterna av sars-cov-2 kallas alfa, beta, gamma och delta. Det tidigaste fallet av alfa dokumenterades i Storbritannien i september 2020, vilket är skälet till att den har kallats den för ”den brittiska varianten”.  

Betavarianten upptäcktes i Sydafrika i maj 2020, gamma i Brasilien i november 2020 och delta i Indien i oktober 2020. 

Det finns ytterligare sju varianter av sars-cov-2 som WHO bedömer vara ”av intresse”. De benämns epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa och lambda. 

Är deltavarianten mer smittsam än andra? 

De senaste medierapporterna handlar om att deltavarianten av det nya coronaviruset nu sprider sig snabbare än andra varianter av sars-cov-2, att den kan vara mer smittsam och farlig. 

Den här varianten har funnits i Sverige sedan åtminstone en dryg månad tillbaka. I Storbritannien uppges den nu utgöra över 90 procent av alla nya fall. 

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger till P1 Morgon den 16 juni att deltavarianten kan ha en förmåga att orsaka en mer aggressiv sjukdom. 

– Tittar man på den här varianten jämfört med andra så är det fler som både söker akutmottagning och sen hamnar på sjukhus, säger hon till radion. 

Varför deltavarianten tycks vara mer smittsam än andra vet man ännu inte. Det är inte tillräckligt undersökt. Men Karin Tegmark Wisell uppger att risken för att föra smittan vidare vid kontakt ligger runt 12–13 procent för deltavarianten, att jämföra med strax under 10 procent för andra. 

Virologiprofessor Tomas Bergström säger till Sveriges Radio den 17 juni att det är något orättvist att jämföra den brittiska alfavarianten med deltavarianten, när man nu pratar om att den senare fördubblar risken att hamna på sjukhus jämfört med alfa.  

Det skulle kanske vara mer intressanta att jämföra sjukhusinläggningarna kopplade till deltavarianten i dag med hur läget såg ut under den första perioden av den så kallade ”brittiska varianten” förra hösten, menar han.  

– För då rapporterade man också om en ökad virusmängd, ökad sjukhusinläggning. Så det kanske är de perioderna man ska jämföra, och så ska man ha samma observationsperiod, säger han till Sveriges Radio. 

Han säger också att virus nog blir snällare med tiden. Men tidsskalan är lång, vi kan behöva räkna med att det tar hundra år eller mer. De förändringar vi ser i virusvarianternas allvarlighet just nu är att betrakta som krusningar på vattenytan. 

Vilket skydd ger covidvaccinen mot deltavarianten? 

Efter en dos vaccin är skyddseffekten mot deltavarianten av sars-cov-2 något lägre jämfört med andra. Men efter två doser är den lika hög som mot de andra varianterna. Det har statsepidemiolog Anders Tegnell sagt till nyhetsbyrån TT den 15 juni. 

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply