Alla med symtom ska testas oavsett om man är vaccinerad eller ej – Inrikes – svenska.yle.fi


I fortsättning ska alla som har coronasymtom eller misstänker att de smittats av coronaviruset ha möjlighet att ta ett coronatest.

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat strategin för coronatestning. Hittills har coronatestningen fokuserat på ovaccinerade vuxna, och vaccinerade personer har i huvudsak testats om de hör till riskgrupper.

Den nya strategin utgår från att alla som har coronasymtom eller som misstänker att de smittats av coronaviruset ska testas, sa familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) på en presskonferens på fredagen.

– I Finland har många rentav fått kämpa för att få testas. Nu förändras detta. Alla personer ska ha möjlighet att testas i fortsättningen, sa Kiuru.

Det betyder alltså att också personer fått en eller två doser coronavaccin, personer som insjuknat i covid-19 tidigare och barn under 12 år ska testas ifall de misstänker att de smittats.

Målet är att man i fortsättningen ska ha tillgång till coronatest överallt i Finland, och att man ska få testresultatet inom ett dygn.

Hemtest ska utnyttjas mer

Målet är också att börja utnyttja hemtest för coronaviruset på arbetsplatser och i skolor. Kriterierna för hur de här testen ska organiseras i praktiken kommer ännu definieras av Institutet för hälsa och välfärd.

Krista Kiuru säger att hemtesten kan vara ett komplement till hälsomyndigheternas coronatest, till exempel på arbetsplatser och i skolor.

– Vi har utmärkta exempel på detta från andra länder. Till exempel i Estland har man fått kontroll över smittspridningen i skolor när man utnyttjat hemtest i samarbete med föräldrar, sa Kiuru.

Hälsomyndigheterna uppmuntrar nu till att vid behov utnyttja hemtesten man själv kan köpa.

– På samma sätt som man köper munskydd och handdesinfektion kan man köpa ett hemtest. Om man misstänker att ens symptom kan vara corona har man möjlighet att testa sig, sa Taneli Puumalainen, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Hemtest ett komplement – ersätter inte officiella coronatest

Puumalainen betonar att man också i fortsättningen i första hand ska söka sig till hälsomyndigheternas coronatest om man misstänker smitta, men hemtestet kan fungera som ett komplement och kan ge mer effekt i stävjandet av epidemin.

Den uppdaterade strategin handlar alltså inte om att man skulle helt övergå till hemtest.

– Det här är en extra åtgärd som inte utnyttjats i den grad som den kunde ha utnyttjats tidigare.

Man kan inte fatta några beslut om vård eller om isolering eller karantän utifrån ett hemtest. Om man får ett positivt resultat av ett hemtest måste man ännu gå till ett officiellt coronatest.

Social- och hälsovårdsministeriets strategi för testning och spårning är en rekommendation, det är Insitutet för hälsa och välfärd som ansvarar för de nationella instruktionerna, och som kommer att uppdatera instruktionerna om hemtesten.

Mer resurser behövs för testning och spårning

Den uppdaterade strategin innebär ett ökat tryck på coronatestningen och spårningen. Enligt minister Krista Kiuru kommer man under de närmaste dagarna att diskutera hur man säkrar att hälsovården har de resurser den behöver för att strategin ska kunna verkställas.

– Vi måste testa, spåra och vaccinera. Nu tvingas vi överväga hur vi får vårdpersonalen att räcka till, sa Kiuru.

Kiuru föreslår att företagshälsovården kunde utnyttjas mer än tidigare i coronatestningen.

– Att ta med företagshälsovården är oundvikligt om vi vill få vaccineringen att avancera samtidigt som vi behöver mer resurser också för testningen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply