Alla sätt är dåliga, utom de ännu sämre – Finlands väg ut ur coronaepidemin är dyrköpt, men vi klarar oss i varje fall bättre än många andra länder | Inrikes


Det finns två sätt att få slut på coronavirusepidemin snabbt, men ingetdera är riktigt bra. Å andra sidan får vi betala ett dyrt pris oavsett hur vi gör, bedömer forskaren Pauliina Ilmonen.

Det är många politiska beslut som ska fattas innan epidemin är ur världen. Det finns varken en karta eller en rätt väg ut.

Att införa rigorösa restriktioner, mycket striktare än de vi har nu, kunde leda till att coronavirusepidemin i Finland kvävs snabbt och antalet döda hålls förhållandevis litet.

Det andra alternativet, för den som vill ha epidemin undanstökad så fort som möjligt, vore att släppa alla begränsningar och låta viruset härja fritt.

Dödssiffran kan bli ohyggligt hög, men samhället kan återgå till något form av normaltillstånd rätt snabbt.

Den bedömningen gör Pauliina Ilmonen, forskare vid Aalto-universitetet. Ilmonens specialområde är matematiska modeller för virusspridning.

Mellan ytterligheterna finns massor med alternativ, men det är omöjligt att säga vilket som är bäst. Eller minst dåligt.

Pauliina Ilmonen.
Pauliina Ilmonen funderar hur Finland kan ta sig ur coronavirusepidemin.
Pauliina Ilmonen.
Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur,Pauliina Ilmonen

Ilmonen konstaterar att smittspridningen just nu verkar vara ganska moderat i Finland och situationen har inte eskalerat enligt de farhågor som fanns när coronaviruset kom.

Det är ännu på tok för tidigt att dra långtgående slutsatser, men hittills ser det rätt bra ut i jämförelse med många andra länder.

– Läget är oerhört bra i Finland. Det ska det politiska beslutsfattandet ha tack för, det har varit bra beslut i rättan tid. Jag ser inga andra orsaker till att läget är så här otroligt bra i Finland i jämförelse med andra länder.

Allt eller inget? Eller kanske ändå något däremellan?

Politikerna måste varje dag fråga sig hur Finland ska gå vidare i den nu rådande coronaepidemin.

Alternativen är många och inget är riktigt bra. Ilmonen förklarar de mest extrema alternativen.

– Vi skulle ha det här avklarat ganska snabbt om vi skulle låta viruset sprida sig fritt bland befolkningen, men priset för det är högt eftersom hälsovården inte skulle ha kapacitet att klara av situationen och det skulle bli svårt att skydda riskgrupperna.

Den andra ytterligheten är att stänga ner samhället mer eller mindre totalt och införa oerhört strikta begränsningar, vilket också skulle kunna leda till att epidemin är över inom en snar framtid.

– Då skulle epidemin kunna kvävas. Men restriktionerna måste vara kraftiga. Det är dessutom ganska troligt att epidemin senare skulle ta ny sats åtminstone lokalt och då måste den kvävas igen.

Eva Brunell sätter på sig ett munskydd.
Borde vi hindra smittspridningen genom att täcka näsa och mun när vi går på stan?
Eva Brunell sätter på sig ett munskydd.
Bild: Yle/ Mats Ahlnäs
Munskydd,ansiktsskydd,coronavirus,eva brunell

Striktare åtgärder kunde innebära bland annat utegångsförbud, krav på att använda någon slags skydd för näsa och mun eller att sänka begränsningen om att högst tio personer får samlas på samma ställe.

– Om vi går in för det så borde vi försöka ta kontroll snabbt. Samtidigt borde det finnas beredskap att testa och spåra smittan när begränsningarna hävs, så att om epidemin ändå finns kvar så hittar man den genast. Det här innebär också i praktiken att vi håller gränserna stängda tills det finns ett vaccin, säger Ilmonen.

Det värsta skulle vara att släppa alla restriktioner

De alternativ som ligger någonstans mellan ytterligheterna lär leda till att epidemin drar ut på tiden. Precis som alla andra alternativ har det både för- och nackdelar.

– Om vi utgår från att vi låter viruset sprida sig långsamt så kan vägen vara mycket lång och det är mycket svårt att säga när epidemitoppen kommer. Förhoppningen är naturligtvis att vi får ett vaccin, men även det tar tid.

bild på coronavirus
Coronaviruset har spridit sig världen över och folk har insjuknat i sjukdomen covid-19 sedan slutet av år 2019.
bild på coronavirus
Bild: All Over Press
coronavirus

Det kan hända att en del av restriktionerna hävs snart, om politikerna anser att det är läge för det. En sak är Ilmonen i varje fall säker på, hon vill att politikerna tar hävandet stegvis.

– Det värsta scenariot ur min synvinkel, med tanke på epidemispridningen, är att vi skulle slopa alla restriktioner och börja bete oss precis som förr. Läget skulle mycket snabbt bli mycket värre, det skulle ta bara några veckor.

“Det känns som att vi inte har några bra alternativ”

Eftersom det inte ännu finns helt pålitligt information om hur utbredd epidemin är i Finland är det också svårt att säga när vi börjar närma oss epidemitoppen.

Det finns olika bedömningar om när vi är där. Vi kanske redan är förbi toppen, möjligen kan den komma under sommaren, eller eventuellt först när hösten faller på.

THL:s Mika Salminens gissning är att toppen är någonstans långt inne i framtiden och vi måste lära oss leva med epidemin.

Pauliina Ilmonen vill inte gissa.

Alternativen är många och de politiska beslut som fattas den närmaste framtiden påverkar när epidemitoppen infinner sig.

Det kan hända att vi är nära, men det kan också hända att vi inte hinner avklara toppen i år.

– Det känns som att vi inte har några bra alternativ, hur vi än gör måste vi betala ett högt pris.Source link