Allt fler smittas av coronaviruset på restauranger i Egentliga Finland


Egentliga Finland befinner sig fortfarande i accelerationsfasen och coronaläget är oroväckande. Det meddelar Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt. Just nu är det framför allt unga som inte ännu har fått vaccin som smittas, och i Åbo sprids smittan på restauranger i större utsträckning.

Incidensen i Egentliga Finland ökar, och incidenstalet är nu 63,7 smittfall per 100 000 invånare under två veckor. För en vecka sedan var samma siffra 44,7. Coronaviruset sprids främst inom närkretsen och familjen, men antalet fall och exponeringar på restauranger har ökat. Däremot har antalet smittfall som härstammar från utlandet minskat.

Den smittsamma deltavarianten sprids just nu i regionen, men de flesta fallen kan ändå fortfarande spåras.

– Vi kan fortfarande spåra de flesta smittkällorna, och smittkedjorna kan därför brytas. Eftersom deltavarianten smittar mycket lättare än de tidigare varianterna, kan det hända att smittspårningen framöver blir svårare, säger infektionsöverläkare Esa Rintala vid ÅUCS i ett pressmeddelande.

Behovet av sjukhusvård i regionen har ändå hållits på en låg nivå. Enligt sjukvårdsdistriktet beror det här på att det framför allt är unga som inte ännu har fått vaccin som smittas. Sjukvårdsdistriktet uppmanar alla unga att ta vaccinet så fort det blir deras tur.

Vaccintäckningen ökar hela tiden i Egentliga Finland. Nu har 61,8 procent av invånarna fått den första dosen, och 25,7 procent har fått båda doserna.

– Stigande vaccinationssiffror är hoppingivande för oss alla. Om vi hinner vaccinera merparten av befolkningen, kan vi undvika en okontrollerad ökning av behovet av sjukhusvård. Då skulle vi klara oss utan lika stränga begränsningar på hösten, säger Rintala.

Om läget i regionen förvärras ytterligare kan det ändå bli aktuellt att återigen bedöma om det finns behov av nya restriktioner, enligt sjukvårdsdistriktet.

I Åbo smittas många på restauranger – viktigt att hålla avstånd även utomhus

Flest nya fall har konstaterats i Åbo, och mellan den 5 och 11 juli konstaterades 87 nya fall av covid-19 i staden. Incidensen i Åbo är 76 fall per 100 000 på två veckor, och 89 procent av fallen kan spåras.

Smittfall och exponeringar härstammar nu särskilt från restauranger i Åbo, och de flesta fallen är av deltavarianten. Risken för att smittas är nu även hög utomhus, säger överläkare Suvi Vainiomäki vid Åbo stad i ett pressmeddelande.

Staden uppmanar restaurangbesökare att stanna i sina egna grupper, och även fester utomhus ska ske tillsammans med den egna gruppen med så få yttre kontakter som möjligt.Source link