Allt fler unga kvinnor dör i suicid – nu ska statens arbete granskas


Antalet självmord har ökat svagt de senaste åren. Förra året avled 1 269 personer enligt Socialstyrelsens senaste statistik. Men när det gäller kvinnor i åldrarna 25-44 är det en stark ökning: 2018 avled 102 kvinnor och förra året totalt 137 kvinnor.  

Margda Waern är professor i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och resonerar kring att suicidrisken har ökat för kvinnor i åldrarna 25-44 med att den ökade jämlikheten är en faktor. 

– Självmord är inte bara ett psykiatriskt problem. Att unga kvinnor drabbas i högre utsträckning av suicid kan ha att göra med att man blir mer jämlik även när det gäller att vända aggressivitet inombords, säger Margda Waern. 

Statens suicidpreventiva arbete granskas

Riksrevisionen har nu inlett en granskning av hur det suicidpreventiva arbetet fungerar mellan regering och myndighet. Tänkt publicering är i april 2021. Granskningen välkomnas av flera forskare på området, enligt en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter. Forskarna menar att det bland annat behövs att närstående görs allierade och delaktiga i målet att förebygga självmord. 

– Det bränner till när man pratar om självmord. Samhället kan bli bättre på att känna igen när någon mår psykiskt dåligt, säger Margda Waern.  

Många har uttalat oro för att coronapandemin och dess effekter ska öka suicidrisken. Socialstyrelsens statistik för 2020 kommer först nästa år, men utifrån polisens händelserapporter hittills för 2020 ser man inte någon ökning utifrån corona vad gäller incidenter med suicidrisk.  

– Att polisen är ute på färre händelser stämmer bra med det man har sett på akutmottagningen i psykiatrin. Krisen har inledningsvis haft en dämpande effekt på beteenden där man söker vård. Sedan kan man aldrig säga vad som händer för de som inte söker vård, säger Margda Waern. 

På Självmordslinjen, som bland annat tar emot samtal från personer med akuta självmordstankar, kan man inte heller dra slutsatsen att fler hör av sig under våren på grund av coronapandemins effekter.

Självmord kan minska i tider av kris

Det finns studier som pekar på att självmord tillfälligt minskar under perioder då ett samhälle befinner sig i kris, för att sedan öka när den omedelbara krisen har gått över. 

– Coronapandemin är inte helt jämförbar med krig men möjligen med naturkatastrofer. I en naturkatastrof, liksom under pandemin, kan de personliga förlusterna vara stora. Hur man reagerar på det är verkligen beroende på egen sårbarhet, motståndskraft och graden av förlust, säger Ullakarin Nyberg som forskar om suicid vid Centrum för Psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Source link

Be the first to comment

Leave a Reply