Analys: Behovet att klargöra Finlands coronastrategi lär inte försvinna i första taget | Inrikes


Folk törstar efter information om bekämpningen av coronaviruset och Finlands strategi. Men vi får också i fortsättningen finna oss i allmängiltiga svar som betonar helhetsbedömningen, skriver Svenska Yles politiska reporter Anders Karlsson.

Exakta svar på alla frågor som har med bekämpningen av coronaviruset att göra ges inte, alternativt finns inte. Det blev klart under fredagens presskonferens med statsministern, social- och hälsovårdsministeriet och THL.

Det är fortsättningsvis oklart var smärtgränsen går för Finland i fråga om det så kallade R-talet, som beskriver hur många människor varje smittad i medeltal för smittan vidare till. Detta trots att journalisterna upprepade gånger frågade vad siffran ska vara för att restriktioner hävs eller införs på nytt.

Det är också oklart vilka indikatorer som är avgörande för att äldre som sitter på vårdinstanser ska få börja ha mer socialt umgänge. Den spårande telefonappen kanske kommer i sommar.

Ordet ”helhetsbedömning” användes. Statsminister Sanna Marin (SDP) sade att regeringen inte har satt upp en exakt målsättning för R-talet. Finland eftersträvar inte flockimmunitet, och epidemin skulle helst inte få sprida sig alls, var budskapet.

Har Marin striktare linje?

Detta lär sätta punkt för en del spekulationer, men inte alla. Klargöranden kommer att krävas också i fortsättningen.

Till exempel kan man analysera hur det Marin sade på fredagen jämför sig med innehållet i den rapport som en arbetsgrupp ledd av kanslichef Martti Hetemäki presenterade nyligen.

Där stod det att en strategisk målsättning är att bromsa epidemin – men inte för kraftigt, och att sjukdomen torde ge någon form av immunitet för dem som varit sjuka. Också social- och hälsovårdsmyndigheters uttalanden har tolkats ha samma budskap.

Vidare lär det finnas skäl att återkomma till kopplingen mellan det absoluta antalet smittofall och hur många de smittade i sin tur smittar, samt vad som är relevant för beslutsfattandet.

Oklara och klara svar på frågor

Social- och hälsovårdsministeriets strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki svarade diplomatiskt på frågorna på presskonferensen. Hon avslöjade ändå inte väldigt mycket.

En fråga gällde hur många vårdplatser som ska vara upptagna av coronapatienter för att läget ska anses vara kritiskt. En annan varför det i vissa fall utfärdats direktiv om att skyddsutrustning måste användas, trots vetskap om att det inte finns tillräcklig tillgång till skyddsutrustning.

Allmängiltiga principer upprepades eller så handlade svaren om något annat än frågan.

Överläkare Taneli Puumalainen vid THL visade med sin statistik att epidemitoppen för denna gång ser ut att vara över.

Det är goda nyheter. Samtidigt befarar myndigheterna en ny topp i höst, vilket oroar.

Folk törstar efter information, men den är svår att ge

Man kan fråga sig varför vi egentligen anser oss behöva exakta parametrar för saker vi inte är insatta i och kan tolka.

Förklaringen ligger i att vi nu är inne i ett slags mellanläge i bekämpningen av coronaviruset. De första, dramatiska åtgärderna och den första chocken är över. En del restriktioner har hävts.

Ändå är det oklart vad som sker framöver. Trötta människor törstar efter besked och vill höra att läget är på väg att normaliseras. Om regeringen ens skulle peka ut en enkel siffra, vars utveckling är avgörande, tänker många.

Regeringen och myndigheterna har förmodligen egna tankar om var smärtgränsen går för olika saker, men det är inte klokt att kasta fram tal som sedan kanske inte håller i offentligheten.

Vi får också i fortsättningen finna oss i allmängiltiga svar som betonar helhetsbedömningen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply