Antalet coronasmittade som får sjukhusvård hoppade med 28 – när coronafallen ökar kraftigt hamnar också under 40-åringar på sjukhus


Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä uppmanar så många som möjligt ska låta sig vaccineras. Dessutom skulle det vara bra att undvika sammankomster och minska antalet sociala kontakter.

Antalet patienter som vårdas på sjukhus på grund av coronaviruset ökar. I Finland vårdas just nu 86 coronapatienter, vilket är 28 fler än i går. Sju personer vårdas på intensivvårdsavdelningar. Den siffran är densamma som tidigare.

24 patienter vårdas på sjukhus som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Inte en enda får för tillfället intensivvård inom sjukhusdistriktet.

Men att antalet patienter ökar är anmärkningsvärt, säger förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä som för tillfället fungerar som ersättare för sjukhusdistriktets överläkare.

– På fredag hade vi 13 patienter och på veckoslutet några fler. Det är vanligt att antalet patienter är något högre på måndagar, men en så här stor ökning faller inte inom den variation som normalt förekommer.

Smittorna väller fram i sommarvärmen

Viruset har spridit sig i snabb takt i juli. I HUS-området ligger incidensen på 205 fall per 100 000 invånare.

Under de två sista veckorna av juli har totalt ungefär 3 500 nya fall av smitta konstaterats. Det är nästan 1 500 fler fall av smitta än i början av juli.

– Det berättar att smittoläget har försämrats. Smittfallen har ökat kraftigt bland de yngre åldersgrupperna, de som är under 40 år, och därför behöver allt fler unga personer sjukhusvård, säger Teppo Heikkilä.

HUS intensivvårdskapacitet är för tillfället god och inga coronapatienter behöver just nu intensivvård. Heikkilä förklarar att också inom specialsjukvården finns det nu en måttlig mängd bäddplatser.

Två tredjedelar har redan fått en vaccindos

Den ledande läkaren för Finlands största sjukvårdsdistrikt har inga nya knep att komma med för att stävja epidemin.

– Det gäller att undvika offentliga sammankomster och minska de sociala kontakterna. God handhygien och att använda munskydd när det behövs är viktigt, säger Heikkilä.

Det är också väldigt viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig och att vaccinationstäckningen är så bred som möjligt.

– En god nyhet är att den äldre delen av befolkningen allt mer sällan hamnar på sjukhus på grund av coronaviruset och förekomsten av coronaviruset hos dem har minskat. Det betyder att vaccineringarna fungerar.

Avigsidan är att antalet smittade fortsätter öka bland unga människor och leder till att de hamnar på sjukhus till följd av coronasmittan.

I Finland har ungefär två tredjedelar av medborgarna fått åtminstone en vaccindos, och var tredje av dem har redan fått sin andra dos.

Den här artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Koronan takia sairaalahoitoa tarvitsevien määrä hypähti ylöspäin – voimakkaasti lisääntyvät tartunnat vievät myös alle 40-vuotiaita sairaalaan skriven av Paula Tiessalo. Texten är översatt av Anna Björkqvist.Source link