Antalet coronasmittade stiger kraftigt i Nyland – så här skärps coronarestriktionerna i Helsingfors, Esbo och Vanda: “Räcker inte att vara allmänt försiktig” | Inrikes


Helsingfors, Esbo och Vanda har gemensamt kommit överens om att skärpa coronarestriktionerna och rekommendationerna.
– Vi rekommenderar skarpt att privata aktörer också gör samma sak som staden, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

 • Träffa endast dina allra närmaste.
 • Från och med i dag förbjuds alla publikevenemang för över tio personer – både inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt.
 • Alla studerande på andra stadiet kommer att övergå till distansundervisning.
 • Alla idrottshallar stängs, de vuxnas hobbyverksamhet avslutas helt. Unga under 20 år kan ändå fortsätta med hobbyverksamhet utomhus.
 • Man vädjar även till alla privata aktörer – såsom privata gym – att hålla stängt.
 • Till exempel möten för högst tio personer kan ordnas om det är möjligt att hålla avstånd.
 • Restriktionerna gällande hobbyverksamhet kommer att gälla från och med 30 november till och med 20 december.
 • Det är viktigt att man nu träffar så få människor som möjligt och tänker i synnerhet på dem som är i riskgruppen.
 • Träffa ingen som inte normalt tillhör din närmaste krets, poängterar coronakoordineringsgruppen.
 • Rekommendationen om att inte arrangera privata tillställningar och inte träffa människor utanför den närmaste kretsen gäller i tre veckor.
 • Alla allmänna utrymmen stängs, också Högholmen kommer att stängas.
 • Restriktionerna gäller i tre veckor, men om läget inte har förbättrats kan det bli fråga om en förlängning.

– Läget är mycket allvarligt.

Så inledde Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, dagens presskonferens.

I dagsläget får 84 personer sjukhusvård inom HUS område. Mäkijärvi konstaterar att läget i början av november var betydligt bättre, då kunde man räkna alla patienter som behövde sjukhusvård på en hand.

Mäkijärvi tror att patientantalet kommer öka under 3-4 veckor.

De flesta som behöver vård är män mellan 20-40 år. Den senaste tiden har antalet äldre patienter ändå ökat.

I 60 procent av fallen förblir smittkällan okänd. De flesta smittas ändå hemma.

– Det räcker inte med att vara allmänt försiktig, man kan få smittan var som helst.

Under presskonferensen vädjade gruppen också till privata aktörer att vidta samma åtgärder som städerna nu tar till.

På frågan om varför restaurangerna inte stängs svarar Vapaavuori att det ansvaret faller på staten.

Här kan du läsa vår liveblogg när presskonferensen börjar.

Förslagen om de nya restriktionerna presenterades på tisdag. Orsaken är att huvudstadsregionen nu befinner sig i fasen för allmän samhällspridning, som är den allvarligaste coronafasen.

Idag har 618 nya fall av coronavirus registrerats, enligt Institutet för Hälsa och Välfärd. 352 av de nya fallen har registrerats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Sedan onsdagen har fem personer dött i sviterna av coronaviruset. Sammanlagt har nu 393 personer dött av covid-19 i vårt land.

– Det här är en väckarklocka, sa Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori om smittspridningen i tisdags.

Vapaavuori deltar i dagens presskonferens tillsammans med HUS ledande överläkare Markku Mäkijärvi, Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen samt Mikko Floréen som är chef för hälsovårdsenheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I tisdags föreslogs alltså att elever på andra stadiet övergår till distansundervisning, att stadens allmänna utrymmen som till exempel simhallar och bibliotek stängs för såväl vuxna som barn och att publika tillställningar förbjuds helt.

I dag väntas också beslut om hur det blir med barns och ungas hobbyverksamhet – ifall den får fortsätta trots coronaläget och i så fall i vilken form.

Också Sibbo har meddelat att kommunen inför strängare restriktioner för att stävja smittspridningen.

Gymnasierna övergår till distansundervisning och allaktivitetshallen stängs.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply