Arbetslösheten ökar men situationen ändå rätt bra i Österbotten | Österbotten


Sysselsättningsläget har försämrats en aning i Österbotten, men ändå är arbetslösheten relativt låg i landskapet jämfört med resten av landet.

Bland annat i Närpes, Kristinestad, Nykarleby och Larsmo har man väldigt låga arbetslöshetssiffror trots att den pågående coronaepidemin gjort det tufft för många företag.

I Närpes uppgick arbetslösheten i oktober till 4,3 procent.

– Det handlar i väldigt hög grad om våra företag som valde att kämpa på under våren trots att det inte var så enkelt. Närpes stad valde också att inte permittera personal och det är klart att det också sänder en signal om att det lönar sig att jobba på, säger stadsdirektören Mikaela Björklund.

– De har varit måna om att behålla sin arbetskraft med olika medel. Till exempel har man permitterat i tur och ordning så att alla har tagit lite av smällen, men man har försökt hålla igång verksamheten.

En kvinna med glasögon och axellångt brunt hår står i en korridor.
Mikaela Björklund är glad över de låga arbetslöshetssiffrorna i Närpes.
En kvinna med glasögon och axellångt brunt hår står i en korridor.
Bild: Yle/Juho Teir
Fullmäktige,Närpes,ordförande,kvinna,mikaela björklund

Näst lägsta arbetslöshetssiffrorna

Enligt Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt fanns det i Österbotten och Mellersta Österbotten i slutet av oktober nära 10 200 arbetslösa arbetssökande.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. Antalet heltidspermitterade var nästan dubbelt större än för ett år sedan.

Andelen arbetslösa inom Österbottens NTM-centrals område är ändå den näst lägsta i Fastlandsfinland med knappa nio procent.

Vasa torg en solig höst dag.
Coronaepidemin har drabbat sysselsättningen i Österbotten, men läget är ändå relativt bra.
Vasa torg en solig höst dag.
Bild: Yle/Johanna Ventus
Vasa,Torget i vasa,lyckliga vasa

Österbotten har under flera år haft hög sysselsättningsgrad och problemet har snarare varit att hitta arbetskraft. Så också i Närpes, där arbetslösheten för ett år sedan låg på 2,8 procent.

Enligt Björklund betyder det inte att branscherna i Närpes skulle vara mindre konjunkturkänsliga.

– Jag vet nog att flera av våra företag har haft svårt att få tag på material när logistiken inte har fungerat som normalt och jag vet också att till exempel inom trädgårdsnäringen har avsättningen på produkterna varit bra men priserna har inte varit de bästa.

– Men om man är framsynt och vågar tänka långsiktigt så klarar man också av en sådan här pandemi, åtminstone om den är av mer tillfällig art.

Hon medger ändå att hon är en aning förvånad över den låga arbetslösheten.

– Jag måste säga för egen del att den är betydligt mindre än jag hade vågat hoppas på och sysselsättningen är fortsättningsvis på en mycket god nivå. Det är helt och hållet vårt aktiva näringslivs förtjänst.

Nya företag grundas i Österbotten

Coronaepidemin har inte haft någon inverkan på grundandet av nya företag i Österbotten. I år har startpeng ansökts om lika livligt som förra året, inom vissa områden till och med mera än förra året.

Efterfrågan på startpeng har varit stor speciellt under hösten.

– Under den värsta coronatiden på våren gjorde några av de som hade lämnat in sin ansökan om startpeng så att de flyttade fram inledandet av företagsverksamheten till hösten, konstaterar servicedirektör Perttu Kellomäki från Österbottens TE-byrå.

TE-byrån i Vasa.
TE-byrån i Österbotten har fått ta emot flera anmälningar om lediga jobb.
TE-byrån i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen
sysselsättning,arbetslöshet,Vasa

Det finns också en hel del lediga arbetsplatser i regionen, nästan 3 600.

– För tillfället finns det behov av arbetskraft speciellt inom vård-, byggnads-, städnings- och undervisningsbranscher samt inom industrin, speciellt inom metallindustrin, konstaterar Kellomäki.

– Inom industrin finns det samtidigt både brist på yrkeskunnig arbetskraft och överutbud på arbetskraft som följd av permitteringar orsakade av corona.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply