“Att vi kan öppna upp samhället är en följd av att vi fortsätter testa oss” – Östnyland – svenska.yle.fi


För närvarande arbetar myndigheterna med att öppna upp samhället. Flera läkare, också inom bland annat Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, har velat frångå det utbredda testandet. I Borgå vill man ändå fortsätta med coronatesterna – också för vaccinerade.

Jeff Westerlund – läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar vid Borgå vårdcentral – tycker att det finns skäl att fortsätta med coronatesterna och att också vid behov testa personer som blivit vaccinerade två gånger.

Westerlund motiverar fortsatta coronatester på dubbelvaccinerade personer med att man då även i fortsättningen kan göra smittspårningar.

– Ju tidigare vi spårar sjukdomen, desto mindre hinner den sprida sig, säger Westerlund. Dessutom har vi ju inte heller haft kapacitetsproblem med testningen i östra Nyland, säger Westerlund.

Jeff Westerlund ser ingen konflikt visavi myndigheternas linje att alltmer öppna upp samhället.

– Att man öppnar upp samhället har egentligen inte så mycket med testningen att göra. Att vi kan öppna upp samhället är snarare en följd av att vi fortsätter testa oss, säger Westerlund.

Ett barn testas för coronaviruset. Hon håller i en nalle medan sjukskötaren utför testet.


Bildtext

Ännu i höst borde vi orka gå på test och vara försiktiga med våra kontakter.

Bild: Alamy / All Over Press

Tester och försiktiga kontakter ännu i höst

I östra Nyland och i hela landet överlag är coronasituationen nu bättre, så att frångå en del restriktioner är helt i linje med det.

– En förutsättning att öppna upp samhället är ändå att fortsätta med smittspårningen och att folk går på tester, för annars kommer antalet smittade att öka, säger Westerlund.

Hur länge anar du att det skulle vara skäl för en sådan lösning? 

– Det finns beräkningar som visar att när ungefär 85 procent av befolkningen är vaccinerad, borde antalet nya smittfall så småningom börja avta. Det är dit vi bör sikta, säger Westerlund.

Det här skulle enligt Westerlund innebära att vi ännu i höst borde orka gå på test och vara försiktiga med våra kontakter.

Han är dock medveten om att kommunerna i Finland kommer att agera olika när restriktionerna alltmer försvinner och coronapandemin mattas av.

– Jo, det är ju så att det egentligen kommit rätt lite direktiv från högre ort och om det inte kommer tillräckligt med direktiv, så behöver vi själva på ort och ställe fundera på vad som behöver göras för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta, säger Westerlund. 

Skylt med texten "Coronatest" på finska och svenska.


Bildtext

Dubbeltest istället för karantän kan bli aktuell för anställda inom hälsovården i Borgå.

Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Ingen karantän för dubbelvaccinerade

I Borgå rekommenderas det alltså fortfarande att också vaccinerade personer testas. Däremot behöver en dubbelt vaccinerad person inte sitta i karantän om personen i fråga blivit utsatt för smitta.

– Inom hälsovården kan en smitta däremot göra stor skada, så i sådana fall, där en person arbetar inom hälsovårdssektorn, har vi nog tillämpat karantän också för anställda som fått båda sprutorna, säger Westerlund.

Ett alternativ för de anställda inom hälsovården skulle, enligt Westerlund, kunna vara att dubbeltesta personerna i fråga.

– Det här är något vi funderar på, men tillsvidare har vi nog gjort så, att vi placerat personer inom vården i karantän. Det här avgörs från fall till fall och enligt hur stor exponeringen varit, säger Westerlund.

En förutsättning att öppna upp samhället är att fortsätta med smittspårningen och att folk går på tester, för annars kommer antalet smittade att öka

― Jeff Westerlund

Testerna kan frångås då riskgränsen nås

Det här är situationen som den ser ut just nu, men då det gäller coronaepidemin har ju kurvorna under året gått både upp och ned.

– Sen när vi når den så kallade basnivån, det vill säga att fallen i Borgå är 25 coronafall per 100 000 invånare under en tidsperiod på två veckor, då skulle vi kunna frångå testerna för vaccinerade, säger Westerlund.Source link