“Även om skolorna stängs minskar inte smittorna” – Inrikes – svenska.yle.fi


En grupp av landets ledande infektionsläkare, bland dem HUS överläkare Asko Järvinen och Nya barnsjukhusets infektionsöverläkare Tea Nieminen, kritiserar Social- och hälsovårdsministeriets planer i ett öppet brev.

Kritiken mot planerna att övergå till distansundervisning i hela landet blir allt hårdare. Nu sållar sig också en grupp av landets ledande infektionsläkare i kritikkören.

“Covidepidemin sprids i hela Finland, och man kan smittas var som helst. Även om skolorna stängs, kommer inte smittorna att minska drastiskt. Fast vi skulle stänga hela Finland och införa utegångsförbud, skulle coronaviruset vänta på att kontakterna ökar igen”, konstaterar tio läkare i ett öppet brev till Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisningsministeriet.

Bland läkarna som skrivit under det öppna brevet finns överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Asko Järvinen, Nya barnsjukhusets infektionsöverläkare Tea Nieminen och andra ledande infektionsläkare i flera stora städer.

“Kan leda till lång distansperiod”

Enligt läkarna skulle det alltså inte vara effektivt att övergå från närundervisning till distansundervisning om syftet är att stoppa smittspridningen. Dessutom skulle ett sådant beslut vara orimligt, eftersom barn i de flesta fall inte insjuknar allvarligt i covid-19, menar läkarna.

“Symptomen kan vara starka, men det är sällsynt att barn behöver sjukhusvård eller eftervård på grund av coronaviruset”, skriver läkarna.

I det öppna brevet skriver läkarna också att en distansperiod nu sannolikt skulle leda till en längre distansperiod – i värsta fall distansundervisning i flera månader – eftersom coronafallen förväntas öka ytterligare.

“Diskussionen om distansundervisning förs på vuxnas villkor”

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen anser att Social- och hälsovårdsministeriets förslag är överraskande och tråkigt. Hon kommenterade planerna för nyhetsbyrån STT.

Enligt Pekkarinen förs diskussionen om distansundervisning igen med vuxnas intressen i fokus. Man diskuterar frågan ur försörjningsberedskapens synvinkel och frågar sig hur personalen inom samhällsviktiga yrken ska räcka till.

Barnombudsmannen konstaterar på Twitter att ett beslut om att övergå till distansundervisning måste grunda sig på barnets nytta, inte på samhällets behov.

Hur distansundervisningen påverkar barn och unga varierar från individ till individ. En del av barnen och ungdomarna gynnas av distansundervisningen och för en del innebär distansundervisningen endast neutrala konsekvenser, säger Pekkarinen till STT.

– Men en del av barnen lär sig ingenting. De blir efter i undervisningen och distansundervisningen gör att de får det allt sämre ställt.

Pekkarinen säger att hon sedan sommaren krävt att skolorna i Finland tar i bruk Världshälsoorganisationens rekommendationer om hur man kan ordna skolundervisningen mitt i den pågående coronapandemin.

– Det finns otaliga åtgärder som vi ännu inte vidtagit, som till exempel att coronatesta eleverna, säger hon.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslidirektör Kirsi Varhila sa till tidningen Helsingin Sanomat på torsdagen att förskoleelever och elever i årskurserna 1–3 inte kommer att övergå till distansundervisning.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) sa också tidigare på torsdagen att lagstiftningen tryggar närundervisning för elever i årskurs 1–3 och för de elever som behöver specialundervisning och specialstöd.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply