Avgörande är hur väl vaccinet biter på den nya coronavarianten – Inrikes – svenska.yle.fi


Infektionsöverläkaren Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt säger att oron för den nya coronavarianten omikron är befogad. Men än så länge vet man inte hur effektivt vaccinet är på den nya varianten, säger han.

Som det nu ser ut verkar omikron spridas snabbare än den nu förhärskande deltavarianten. Det man nu forskar i är vaccinets effektivitet, men det handlar fortfarande om spekulationer. Vi vet heller inte om vaccinet skyddar oss för en allvarlig sjukdomsbild.

Asko Järvinen säger ändå att vi inte befinner oss på ruta ett igen. Han påminner om att vaccinationsgraden är hög på många håll.

– Vi kan kalla det för ett litet bakslag. Den stora frågan är som sagt hur bra vaccinet biter på den nya varianten.

Omikronvarianten kommer med största säkerhet också till Finland, säger Järvinen. Vi kan säkert snabbt identifiera omikronvarianten men stoppa den kan vi inte.

– Om den sprider sig så snabbt som det nu ser ut kan den bli förhärskande i Finland på en månad.

Utlandsresenärer bör undvika sociala kontakter

Järvinen säger att det är viktigt att personer som kommer utomlandsifrån ser till att ha minimalt med sociala kontakter och låta testa sig, också utan symptom. Varianten finns redan på många håll i världen, inte bara i södra Afrika, säger han.

coronainfo på helsingfors-vanda flygplats

Bildtext

Ankommande resenärer möts av coronainformation på Helsingfors-Vanda flygplats.

Bild: Lehtikuva

Järvinen säger sig vara överraskad över att coronaviruset sprider sig så snabbt i Finland just nu, trots att vaccinationsgraden är över 80 procent. En ovaccinerad löper 30 procent högre risk att behöva sjukhusvård än en vaccinerad.

Angående belastningen på sjukvården säger Järvinen att man inte kan poängsätta behovet av vård – alla ska få den vård de behöver. Men ovaccinerade försätter sig själv i en mycket riskfylld situation, påpekar Järvinen.

– De ovaccinerade innebär också höga kostnader och onödiga dödsfall, till och med invaliditet efter en svår covidsjukdom. Kvaliteten på sjukvården överlag riskerar också försämras om ovaccinerade fyller sjukhusen. Det leder till köer och uppskjutna operationer.

Järvinen välkomnar covidintyget

Järvinen välkomnar de restriktioner som regeringen beslöt om i veckan. Restaurangrestriktionerna är det mest effektiva, säger han.

– Också vi som vaccinerats ska följa rekommendationerna – bland annat ska vi inte slarva med munskyddet.

Järvinen säger att han till en början var skeptisk till ett ibruktagande av ett covidintyg – eller coronapass. Men nu har han ändrat åsikt.

– Coronapasset har tagits i bruk i Finland lite senare än många andra länder, men nu verkar många näringsidkare ha insett att passet är ett sätt att överleva. Med coronapasset kan vi hålla samhället öppet och minska trycket på sjukvården.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply