Barnläkare tipsar: Tänk på det här när ett barn skall coronatestas | Inrikes


Coronatestning av barn har diskuterats livligt den senaste tiden. Åsikterna går isär om hur nödvändigt det är. Men om ett barn måste testas finns den tips att tänka på för att göra det så tryggt som möjligt.

I ett coronatest tar man prov från luftvägarna via näsan som för många kan kännas obehagligt, både för vuxna som barn.

Barnläkare Erik Qvist säger att för barn som inte förstår vad det hela handlar om kan det kännas extra jobbigt att gå på ett coronatest; hela världen pratar om corona och det blir som en oro för ett osynligt monster.

Ifall ett barn måste testas för corona, hur kan då personal och föräldrar göra testsituationen så trygg som möjligt för barnet?

En läkare känner på en flickas hals.
Obehagliga testningar kan göra att liknande situationer blir jobbiga för barn, men barnläkare Erik Qvist säger att det är ovanligt.
En läkare känner på en flickas hals.
Bild: YLE/Jyrki Valkama
barnläkare,pediatrik

5 SAKER ATT TÄNKA PÅ

1. Mottagning hellre än drive-in station

Välj om möjligt en mottagning istället för att låta barnet testas i bil. Drive-in mottagningarna där man sitter i bilen medan man gör testet kan kännas oroliga för ett barn. Testningen kanske utförs i ett mörkare garage som kan känns mera skrämmande för ett barn. En mottagning kan kännas tryggare.

På en mottagning finns också större möjligheter att avleda uppmärksamheten från testet, med till exempel målningar och leksaker.

2. Förbered barnet innan testningen

För att lindra eventuell oro kan personalen berätta för barn som förstår situationen om vad som kommer hända, hur länge testet tar och hur det kommer kännas.

Föräldrar kan förbereda barn inför coronatestning genom att diskutera med barnet vad coronaviruset är och varför man gör testet.

3. Lugn

Både testpersonal och föräldrar ska inge lugn framför barnet. Mindre barn har inte samma möjlighet till förståelse som ett skolbarn så därför är det viktigt att situationen känns trygg.

Personalen ska också se till att föräldrarna är trygga, för det kan väcka starkt obehag hos dem att uppleva att deras barn lider och det kan i sin tur göra barnet rädd.

4. Snabbhet

Ju längre en situation där det ingår rädsla och obehag drar ut på tiden, desto värre blir det. Nyckeln är för testpersonalen är att vara snabb och rask.

5. Håll i barnet

Ett barn som blir hysteriskt av rädsla är svårt att nå. Då är det viktigt att handfast hålla i barnet så att barnet inte gör sig illa under testet. När saken är undanstökad brukar barn i lekåldern lugna sig hastigt.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply