Bättre luft kan rädda fler liv än coronaviruset tar 


Coronaviruset har påverkat oss så mycket att det är synligt från rymden. 

Nasa har visat det på satellitbilder över Kina, där luftföroreningarna sjönk dramatiskt under flera veckor av karantän. Och nu syns samma mönster på satellitbilder över Italien. 

Båda mätningarna visar att halterna av kvävedioxid – en giftig men kortlivad gas – har minskat kraftigt.

Dödar sju miljoner om året

Eftersom luftföroreningar är en av de vanligaste dödsorsakerna globalt kan utsläppsminskningarna få stora konsekvenser. Varje år dör minst sju miljoner människor världen i förtid på grund av luftföroreningar. 

Forskaren Marshall Burke från Standford University ställde sig den kontroversiella frågan: Kommer vi rädda fler liv på grund av minskade utsläpp än de som dör av coronaviruset?

Räknade på antalet dödsfall

I uträkningen som han publicerat på sin personliga blogg kommer Marshall Burke fram till att utsläppsminskningarna i Kina kan ha förhindrat 1400 dödsfall av barn under 5 år och 52 000 dödsfall av personer över 70.

Kommer väga upp mot antal corona-dödsfall 

Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå Universitet, tycker att uträkningen är lite överskattad. Han tror inte att minskningen i antal dödsfall kommer bli så stor, men att den ändå kommer väga upp mot dödsfallen från coronasmittan.  

—Även om man bara tittar på kort tid så borde nedgången i dödlighet bli lika stor som den ökning man har sett från viruspepedimin, säger Bertil Forsberg.

Det är främst dödsfall i riskgrupper som kommer minska.  

—Om halterna av partiklar från trafik och industrier i en region sänks under ett par månader är det sannolikt att minskningen i dödlighet skulle bli cirka 2-5%, vilket främst drivs av färre dödsfall i hjärt- och kärlsjukdom bland äldre personer, säger Forsberg.

Måste få bukt med luftföroreningar 

Men han vill understryka att vi inte ska behöva ha ett coronautbrott för att komma till bukt med luftföroreningarna. 

—Det är snarare så att det upplyser oss om hur många dödsfall vi har på grund av dålig luft, det dör många miljoner människor varje år på grund av höga halter luftföroreningar, säger Forsberg.  

Bättre luft i våra städer kan också hjälpa folk från att insjukna i coronaviruset.  

Forskare som analyserade SARS-utbrottet i Kina 2003 kom fram till att personer som bodde i områden med förorenad luft hade dubbelt så stor chans att dö från sjukdomen än de som bodde i områden med bättre luft.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply