Beredskapscentralen: Ingen idé att hamstra i butikerna | Inrikes


Det finns ingen orsak att vara oroad över att toapappret, medicinerna eller maten ska ta slut i butikerna på grund av coronaviruset.

Försörjningsberedskapscentralen uppmanar folk att handla som vanligt och inte roffa åt sig av någon viss produkt.

I takt med att sjukdomen Covid-19, som det nya coronaviruset orsakar, fortsätter att spridas har flera butikshyllor i landet gapat tomma.

Konsumenterna har speciellt passat på att fylla på sina förråd av toapapper och mediciner, antingen i väntan på en lång karantän eller av rädsla för att varorna tar slut.

På Försörjningsberedskapscentralen uppmanar man konsumenterna att ta det lugnt.

– Det är ingen idé att hamstra. Just nu rullar produktionskedjan på riktigt bra. Industrin fungerar, det finns råmaterial och logistiken fungerar, säger Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen.

Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen fotograferad på Alexandersgatan i Helsingfors 17 mars 2020.
Försörjningsberedskapscentralens vd Tomi Lounema manar till lugn. All produktion rullar på som vanligt i Finland trots coronaviruset och det finns ingen orsak att hamstra varor i matbutikerna.
Tomi Lounema, vd vid Försörjningsberedskapscentralen fotograferad på Alexandersgatan i Helsingfors 17 mars 2020.
Bild: Björn Karlsson
Försörjningsberedskapscentralen,Tomi Lounema

– Om alla samtidigt går och köper wc-papper så tar det så klart slut i affären. Men affärerna får nog hyllorna fyllda. Toapappret tar inte slut och inte andra produkter heller.

Lounema uppmanar i stället konsumenterna att handla som vanligt.

– Man kan gå till butiken helt som vanligt och uttryckligen handla för sina normala behov, inte roffa åt sig vissa varor.

Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att upprätthålla Finlands beredskap.

I praktiken ser myndigheten till att det finns tillräckligt med livsmedel, mediciner, spannmål och bränsle i landet vid en eventuell krissituation då den inhemska produktionen eller importen stannar av.

Försörjningsberedskapscentralen samarbetar med företag och andra myndigheter och har också planer för hur finansmarknadens och mediernas kommunikationer ska fortsätta fungera vid krissituationer.

I internationell jämförelse bedöms Finlands beredskap vid krissituationer vara på en god nivå.

Enligt verkställande direktör Tomi Lounema motsvarar till exempel Finlands oljeförråd fem månaders normalkonsumtion.

Lågkonjunktur största hotet

Just nu löper den finländska industrin och livsmedelsproduktionen på som vanligt.

Men om pandemin resulterar i en stor global ekonomisk kris kan det på längre sikt påverka tillgången på vissa varor. Det är enligt Tomi Lounema ändå ingenting att oroa sig över.

– Då coronaepidemin fortsätter att påverka den globala ekonomin kan det uppstå flaskhalsar, men jag tror att det finska samhället ska klara dem riktigt bra. Det är förståeligt att det skapar oro hos folk, men jag är helt säker på att vi ännu repar oss.

En man i turkos kostym håller sig för pannan med två bildskärmar i bakgrunden.
Finansmarknaden har skakats av det nya coronavirusets framfart och de stora börserna har sjunkit till nya bottennoteringar flera gånger de senaste veckorna.
En man i turkos kostym håller sig för pannan med två bildskärmar i bakgrunden.
Bild: AFP / Lehtikuva
börser,börskurser,aktier

Vad händer i Finland om livsmedels- och läkemedelsproduktionen stannar?

– Så klart skulle det få omedelbara följder. Men jag kan inte komma på en enda orsak till att hela livsmedelsproduktionen plötsligt skulle stanna. Visst kan det uppstå störningar, men näringslivet är bra på att lösa problemen.

– Vi har gjort mycket långsiktigt arbete, vi har goda system i internationell jämförelse, men uppstår det störningar kan folks liv på kort sikt ändras från hur det vanligtvis ser ut. Men det finns ingen orsak till panik. Det här går nog bara vi tar an utmaningarna tillsammans.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply