Bidrag till projekt kring långvarig värk och smärta


Snabb ökning av patienter på IVA i Region Stockholm

Snabb ökning av patienter på IVA i Stockholm


I Region Stockholm har antalet patienter med covid-19 som behöver intensivvård ökat med 80 procent de senaste två veckorna. Under fredagen gick Karolinska universitetssjukhuset återigen upp i förstärkningsläge.

SKR: Dystra prognoser för vaccinleveranser

SKR: Dystra leveransprognoser


De första prognoserna pekade på att över 17 miljoner doser covidvaccin skulle finnas tillgängliga under första halvåret 2021. Nu pekar den uppdaterade prognosen på mindre än 11 miljoner. Nu planerar regionerna för vaccination under sommaren.

Läkarförbundet tar avstånd från oskuldsoperationer

Läkarförbundet tar avstånd från oskuldsoperationer


Hymenplastik saknar vetenskaplig grund och bidrar till att befästa myten om mödomshinnan. Det menar Läkarförbundet som i ett nytt ställningstagande tar avstånd från alla typer av oskuldsintyg och oskuldsoperationer.

Jämförelse med studenter upprör läkare utbildade utanför EU

Jämförelse med studenter sågas av läkare utbildade utanför EU


Det senaste medicinska kunskapsprovet gjordes även av runt 150 läkarstudenter i Umeå, men de skrev bara ett av de tre delproven och gjorde det hemifrån. Att resultatet mellan grupperna trots det jämförs, har skapat stor ilska bland läkare som är utbildade utanför EU.

Utredning av kognitiv svikt nytt vårdförlopp

Utredning av kognitiv svikt blir nytt vårdförlopp


Nu har ytterligare ett sammanhållet vårdförlopp fått grönt ljus – utredning av kognitiv svikt vid misstanke om demenssjukdom. Dessutom har styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning klubbat igenom en enhetlig modell för rehabilitering som ska ingå i de sammanhållna vårdförloppen.

Om att få komma en helt främmande människa nära

»… ett liv som krävt en hårdhet som för en modern laktosintolerant storstadsbo är svår att föreställa sig.«


Först var hon »Hyponatremi f-38«, men sedan börjar hon berätta för Jakob Ratz Endler om sitt liv. Och det är inget småprat om väder, utan om väsentliga ting.

Apropå! Depression vid dödshjälp

Apropå! Depression vid dödshjälp


Depression bör inte per automatik diskvalificera en patient från assisterat döende, givet att lagstiftningen medger att läkare under vissa omständigheter får utföra en sådan åtgärd, skriver Ingemar Engström och Mikael Sandlund apropå att Ivo yrkat på att en läkare som hjälpt en svårt ALS-sjuk man att påskynda sitt döende ska få sin legitimation återkallad.

Begreppet skörhet är här för att stanna

Begreppet skörhet är här för att stanna


I en medicinsk kommentar i LT beskriver Gunnar Akner hur länder, institutioner och internationella forskargrupper inför och argumenterar för screeningprogram för skörhet. Samtidigt går han i polemik mot begreppet skörhet, konstaterar författarna till en originalartikel i ämnet i samma nummer.

Skattning av skörhet kan inte användas för enskilda individer

Skattning av skörhet kan och får inte användas för individer


En skattning av en enskild äldre persons grad av skörhet tillför inget till den kliniska analysen, skriver Gunnar Akner i denna replik till Tommy Cederholm och medförfattare. Debatten gäller relevansen av begreppet skörhet.

Förväntad hyponatremi vid extrem hyperglykemi – begränsad evidens

Extrem hyperglykemi med hyponatremi vid typ 2-diabetes


Fallet belyser en patient med extrem hyperglykemi med kompensatorisk hyponatremi och den kliniska utmaningen som samtidig hyperglykemi medför vid bedömningen av natriumnivåer, speciellt vid uttalade rubbningar.

Uppsala vill ha hjälp från försvaret för att klara smittspårning

Uppsala vill ha hjälp från försvaret för att klara smittspårning


Region Uppsala har brist på personal som kan ta prov och smittspåra vid covid-19. Nu har man begärt hjälp från Försvarsmakten.

EU:s vaccinavtal – litet men ytterst betydelsefullt steg mot framtiden

EU:s vaccinavtal – ett litet men betydelsefullt steg mot framtiden


Politikerna i Sverige måste nu fatta beslut om en miniminivå för ett svenskt beredskapslager och – vilket kanske är ännu viktigare – om produktionsanläggningar för läkemedel och andra samhällskritiska produkter ska finnas inom landets gränser, skriver Lars Breimer.

Socialstyrelsen ser över medicinska kunskapsprovet

Socialstyrelsen ser över det medicinska kunskapsprovet


Socialstyrelsen ska se över det teoretiska kunskapsprovet efter kritik från Läkarförbundet och tredjelandsutbildade läkare. »Jag förstår att provet skapar stress bland deltagarna«, säger Åsa Wennberg som är enhetschef för en av behörighetsenheterna på Socialstyrelsen.

Astra Zencas vaccin får grönt ljus för 65+

Folkhälsomyndigheten ger Astra Zencas vaccin grönt ljus för 65+


Folkhälsomyndigheten rekommenderar återigen att vaccinera personer som är 65 år och äldre med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Men pausen för vaccinet fortsätter för yngre åldersgrupper i väntan på mer information om de misstänkta biverkningarna.

Johan Styrud skeptisk till att öppna gymnasieskolan

Johan Styrud skeptisk till att öppna gymnasieskolan nu


Rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan förlängs inte. Det innebär att gymnasieelever kan gå tillbaka till undervisning på plats. Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, är kritisk och menar att beskedet kommer vid fel tidpunkt.

Bra skildring av kroppens försvar mot covid-19-infektion

Bra skildring av kroppens försvar mot covid-19


Immunförsvaret och viruset är en bok om hur sars-cov-2 tas om hand av vårt immunförsvar och om immunsystemets uppbyggnad och funktion. »I kommande upplagor kan sars-cov-2 bytas ut mot det virus eller smittämne som just då florerar, eftersom inget väsentligt är unikt med just detta coronavirus«, skriver Sven Britton, som har läst boken – och lärt sig mycket.

Fettsyror till extremt prematura kan minska risken för synskador

Fettsyror till extremt prematura kan minska risken för synskador


Behandling med arakidonsyra och dokosahexaensyra halverade incidensen av svår prematuritetsretinopati hos extremt för tidigt födda barn, visar en svensk studie.

Astra Zeneca: Effekten är 76 procent

Astra Zeneca skriver ner effekten


Nyligen flaggade Astra Zeneca för att deras vaccin visat 79 procent effekt mot symtomatisk covid-19 i en amerikansk fas 3-studie. Nu justerar företaget den siffran till 76 procent.

Region Jönköping drar lärdomar efter test av massvaccination

Region Jönköping drar lärdomar efter test av massvaccination


I februari testade Region Jönköpings län vaccination i stor skala, för att förbereda sig på fas 4 i covidvaccinationen. Och nu har regionen dragit viktiga lärdomar inför massvaccinationen senare i år.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply