Björn Olsen: En sekt kring den svenska strategin


Hittills har 5 700 svenskar rapporterats döda. Orsaken, enligt Olsen, är de alltför svaga åtgärder som vidtogs i början av pandemin.

– Alltför många människor har behövt dö i förtid. Dött av ett virus som inte hade behövt spridas okontrollerat och som med olika åtgärder som tidig nedstängning, isolering av regioner, testning och smittspårning samt karantän av smittade, hade hjälpt.

”Sekterism är farligt”

Bristen på fantasi hos FHM, samt följsamma medier, som inte vågat ifrågasätta strategin, har fungerat som en farlig kombination, säger han.

– Sekterism är farligt och många medier har varit trogna proselyter i sekten kring den svenska strategin. Grupper mår bra av att ha en djävulens advokat i rummet. En ifrågasättare som utmanar grupptänkandet och tunnelseendet. Uppenbart saknades det när FHM satte karaktären på pandemin som en vanlig influensa.

Jan Helin, SVT:s mediedirektör, säger till Sveriges Radio att han inte håller med:

– Att vi granskas och undersöks är bara bra, men så här långt så tycker jag att journalistiken både har gett det här rätt utrymme och jag har haft lätt att se att man också har ställt kritiskt granskande frågor också mot FHM, både i SVT och andra medier, säger Jan Helin.

”Dödlig cocktail”

Björn Olsen fortsätter:

– Denna kombination av tvärsäkerhet från en myndighet tillsammans med en undergiven media, är en dödlig cocktail. Coronaviruset beter sig nämligen inte som en influensa. I stället för en ganska jämn spridning, orsakar coronaviruset strängar av smitta och klusterutbrott. Sjukhus, äldreboenden, skidåkare och segregerade områden där man lever trångt och i nära relation mellan generationerna drabbas hårdare.

”Förbjudna begrepp”

Dessutom, säger han, har de svenska myndigheterna inte velat ta till sig vikten av vare sig munskydd eller asymtomatisk smittspridning.

– Under pandemin har några av de förbjudna begreppen hos FHM varit munskydd och asymtomatisk smittspridning, trots att hela världen vet att en person utan symtom kan smitta, och att detta är en viktig orsak till spridningen, och att munskydd skyddar andra från infektion. Jag anser att det bland annat är på grund av den inställningen som smittspridningen fått fäste i samhället.

Smittspridningen har dessutom resulterat i att bilden av Sverige fått sig en törn, säger han.

– För första gången sedan 30-åriga kriget är vi inte välsedda i Europa. En mycket märklig situation för Sverige och den svenska självbilden.

SVT Nyheter har sökt Jan Helin för en kommentar.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply