”Blev tillsagd x antal gånger att absolut inte använda munskydd”


”Fick informationen att rummet var negativt för Coronavirus. Vi gick in och städade. När vi var färdiga fick vi informationen att rummet hade varit positivt för viruset covid-19.”

”Undertecknad ordinerade provtagning för COVID-19 på Tillfälliga akutmottagningen som missades att testas.”

”Denna veckan har det inte gått att lämna återbud till återbudstelefonen. Detta har medfört att jag som behandlare  förberett ett samtal, stått nere i entren och väntat 15 minuter (i samband med Covid-19 rutinen) för att därefter ringa patienten. Ungefär 45 minuter arbetstid per patient som inte kunnat lämna återbud har ”försvunnit” helt i onödan.”

”Mycket hög arbetsbelastning. Flera riskpatienter varav en högrisk induktion (skulderdystocirisk) nära födsel. Samtidigt kommer bekräftad Covid-19 patient, prematur, duplex som snart ska föda. Flera andra patienter på avdelningen som behöver övervakas. Telefonen ringer. Tvår barnmorskor, en undersköterska samt primärjour blir upptagna på rum 9. Endast två barnmorskor och två undersköterskor varav en oerfaren barnmorska samt två väldigt oerfarna undersköterskor. Ej patientsäkert.”

”En patient flyttades från avd. 34 till avd.9, i rapporten angavs att patienten var covid-19 negativ. Efter att patienten hade kommit till avdelningen och personalen på avdelningen hade flyttat patienten över till vår säng och hjälp till vid omvårdnad utan skyddsutrustning, framgick det i en läkaranteckning av ST-läkaren i journalen att det hade blivit fel i analysen och att patienten skulle fortsatt behandlas som misstänkt covid-19 patient. Ingen hade kontaktat oss på avdelning ang om detta. Avd. 34 kontaktades av mig, dem hade inte fått information om detta. Koordinatorn kontaktades, hon hade inte heller fått information om detta. Sedan kontaktades infektionsbakjour som sedan informerade läkaranteckningen var skriven på fel patient.”

”Covid-19. Vi fick runt lunchtid in en patient på vårdavdelning 65 med strokemisstanke. Patienten fick under kvällen hög feber och flyttades till transitavdelning enligt rutin. Det visade sig dagen efter att patienten hade covid-19 och all personal som vårdade patienten på avd 65 har därför blivit exponerade för covid-19 utan korrekt skyddsutrustning.”

”Insjuknade natten mellan 27-28/4, några dagar efter att ha arbetat på Infektionsavd där man vårdar patienter med pos COVID-19. Fick plöstligt hög feber, kraftig huvudvärk, illamående, smärtor i rygg, revben, bröst (framförallt höger sida av kroppen), andningssvårigheter. Låg ensam hemma utan hjälp, fick ringa 1177 samt kontaktade chefen om oro att ha blivit utsatt för smitta, då jag upplevde att jag inte fick ha tillräckligt med skydd vid vård av patienter (som var pos COVID-19)som hade ex hosta, andningssymtom, feber etc. Blev tillsagd x antal gånger om att absolut inte använda munskydd eller hel skyddsklädsel (blått plastförkläde) då det var viktigt att spara på utrustning. Besökte både gripen och akuten och fick ta ett test som visade sedan vara positivt.”

”Vårdat två patienter som plötsligt insjuknat i Covid-19 och några dagar senare blev jag själv sjuk med luftvägssymtom. De båda patienterna vårdades på avdelningen i cirka 1 vecka på grund av andra åkommor. Jag har under 4 arbetspass från 24/4 till 27/4 varit ensam sjuksköterska och deltagit i den vanliga omvårdnaden av patienterna och hjälpt dom med toalettbesök, måltidssituationer, av/påklädning och gett dom deras mediciner flera gånger per arbetspass. Under dessa arbetspass användes så klart basala hygienrutiner, men ej skyddsutrustning då misstanke ej fanns om Covid-19.”

”Var en mycket stressig dag och vi upptäckte att en patient uppvisade symtom för covid-19.  Öronjour tillkallades och beslöt att det skulle tas en covid-19 odling. Läkaren och jag ssk gick in tillsammans för att ta odlingen. Läkaren tog med odlingen till rummet och jag assisterade.  Efter provtagningen sprang jag iväg till labb med odlingen. Dagen efter kom det inget svar. I samtal med läkaren som tog odling, förstod vi att ingen av oss hade klistrat dit provetiketten.”

”Lördag kväll, 20.34 tar jag emot en kvinna med bröstsmärta, orange prio. Nytillkomna ST-sänkningar på EKG. Vi gör det första, lägger sen upp henne på medicin för vidare vård. Nån gång sedan beslutar medicinjouren om att ett Covid-19 ska tas, och läggs in isolerad i väntan på provsvar.

Söndag förmiddag upptäcker jag att Covid-19-röret står kvar i behållaren för sparade blododlingar!”

”Jag insjuknar i Covid-19 11/5 med feber, smärta i kroppen, torrhosta och nedsatt smak och luktsinne, jobbar ett kvällspass på avdelning 58 under insjuknandet. Blir sjukskriven en vecka.”

”Jag arbetade natt på avd 8 (Covid-19 avd) den 5/5. Arbetade med en kollega vars uppgav att hon hade avsaknad av smak och luktsinne men att hennes chef inte velat testa henne.  Jag arbetade sedan natt hela helgen. Vaknade upp på morgonen 12/5 med smak och luktsinne borta. Inga andra symtom. Testades för Covid 19 den 13/5 och fick besked om positiv Covid den 14/5. Fortsatt inga andra tecken eller symtom. Enbart smak och luktsinne borta. Sjukskriven från 12/5-19/5.”

”Tung arbetsbelastning under kvällen, försöka rodda vart vi kan lägga patienter för att kunna ta emot så att vi har totalt 22 inneliggande. Rum som har blivit stängda pga medpatienter som har odlats/misstänkts för covid-19.”

”Kom en ny patient som inte var rapporterad om någon smitta. Jag var i kontakt med patient flertal gånger utan skyddsutrustning. Enligt ansvarig läkare kastades covid-19 provet på rörd patient? So visade positivt på covid-19 på nästkommande provtagning. Patienten var inte isolerad då jag arbetade så denne har även vistas i allmänna tv rummet under samma datum där fler patienter uppehållit sig.”

Källa: Region VärmlandSource link

Be the first to comment

Leave a Reply