Blir det blöta vårkvällar på krogen? Nej, ingen sprit efter klockan 17 enligt regeringens förslag – ja, och sälj ut vinet, säger Samlingspartiet | Inrikes


Det är stränga regler som väntar, om statsrådet väljer att ta i bruk en tillfällig lag om hur restaurangerna får vara öppna från och med slutet av april. Enligt förslaget måste restaurangerna sluta sälja alkohol efter klockan 17 och stänga klockan 18. Vi har samlat försvaret, kritiken och alternativen då det gäller restaurangernas öde.

Det här handlar det om

I riksdagen behandlas ett lagförslag om en övergångsperiod för restaurangerna efter att nedstängningen slutar den 18 april.

Enligt den lag som är i kraft sedan tidigare får restaurangerna ha öppet till klockan 23 och utskänkningen ska sluta klockan 22. Därtill får restaurangerna ha bara hälften av platserna i användning.

Men regeringen önskar strängare regler, för att ha tillräckliga verktyg för att minska risken för att coronaviruset sprids på restaurangerna.

Enligt förslaget skulle alkoholförsäljningen sluta klockan 17 och restaurangerna stänga klockan 18. Restaurangbranschens vd Timo Lappi har meddelat att verksamheten inte är lönsam om reglerna är så här stränga.

Social- och hälsovårdsutskottet fick klart sitt betänkande i onsdags. Det följer huvudlinjen i regeringens förslag, men utskottet betonar att restaurangerna borde kompenseras fullt ut för de ekonomiska förlusterna.

Sannfinländarna och Samlingspartiet lämnade in varsin avvikande åsikt i utskottet.

Socialdemokraternas Kim Berg: Vi behöver den här lagen som en reservåtgärd

Kim Berg, som sitter i social- och hälsovårdsutskottet för Socialdemokraterna, försvarar lagen med att det behövs åtgärder som regeringen snabbt kan ta i bruk genom en förordning, om smittoläget blir sämre.

– Statsrådet anser att man måste ha någon slags metoder att stänga restaurangerna tidigare, säger han.

Kim Berg på plats på valvakan inför riksdagsvalet 2019.
– Statsrådet anser att det måste finnas metoder för att stänga restaurangerna tidigare, om det behövs, säger Kim Berg (SDP). Bilden är från år 2019.
Kim Berg på plats på valvakan inför riksdagsvalet 2019.
Bild: Yle/Moa Mattfolk
Kim Berg,val,riksdagsval

Han betonar att den tillfälliga lagen inte nödvändigtvis kommer att tas i bruk överhuvudtaget.

– Man måste absolut se till vilka begränsningar som gäller för olika typer av restauranger, och de måste vara absolut nödvändiga. Man kan inte automatiskt stänga alla restauranger klockan 18 efter att lagen träder i kraft, säger Berg.

Sannfinländarnas Kaisa Juuso: De strängare reglerna ska inte gälla för hela regioner – nu drabbas många orättvist

Sannfinländarna anser att man kunde ha mindre begränsningar, så att de inte omfattar hela regioner. De lämnade in en avvikande åsikt i utskottet.

– Man borde betrakta läget kommun för kommun. Inte så att man stänger hela regioner, eller till och med hela landet. I vissa kommuner har det inte funnits smitta på flera veckor eller månader, säger Sannfinländarnas Kaisa Juuso.

Kaisa Juuso eduskunnassa 24.10.2019
– Det är orättvist att omfatta restauranger i kommuner som knappt har haft någon smitta under de senaste veckorna, anser Sannfinländarnas Kaisa Juuso.
Kaisa Juuso eduskunnassa 24.10.2019
Bild: Pekka Tynell / YLE
riksdagsledamöter,riksdagen,Sannfinländarna,Kaisa Juuso

Därtill anser partiet att den smittspridning som kunde spåras till restaurangerna är väldigt liten i proportion till åtgärderna. Under de åtta första veckorna i år hade 2,4 procent av alla smittor sitt ursprung i restauranger.

– Vi anser att de nuvarande begränsningarna räcker, säger Juuso.

Samlingspartiets Juhana Vartiainen: Sänk momsen och tillåt utförsäljning av vin!

Kritiken mot förslaget är hård inom Samlingspartiet. Partiets utskottsmedlemmar har lämnat in en avvikande åsikt och riksdagsledamoten Pia Kauma har gjort ett skriftligt spörsmål till regeringen. Det handlar om vad regeringen ska göra för att underlätta den ekonomiska krisen för restaurangerna.

Under den nuvarande nedstängningen ersätts omkring 70 procent av restaurangernas löpande kostnader. I utskottet var alla eniga om att restaurangerna ska kompenseras fullt ut.

Frågan är hur det går med ersättningarna om restaurangerna själva beslutar att hålla stängt, eftersom det kan bli olönsamt att hålla igång verksamheten med så här begränsad öppethållning.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) eduskunnan kuppilassa 12.2.2021
– Regeringen har inte rätt uppfattning om hur stor krisen är för restaurangerna, säger Samlingspartiets Juhana Vartiainen. Bilden är från riksdagens café i mars.
Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) eduskunnan kuppilassa 12.2.2021
Bild: Jorma Vihtonen / Yle
riksdagen,Finlands riksdag,Samlingspartiet,riksdagsledamöter,riksdagsval,Juhana Vartiainen

– Vår misstanke är att regeringen inte har rätt uppskattning av hur stora problem som restaurangbranschen har, säger samlingspartisten Juhana Vartiainen.

För att lätta upp den ekonomiska situationen för restaurangföretagarna har Samlingspartiet två förslag.

– Man kunde tillfälligt sänka restaurangmomsen till 14 procent. Eller så kunde man tillfälligt tillåta att restauranger som har köpt upp ett stort vinförråd skulle få sälja ut vin, säger Vartiainen. Hittills har partiet inte fått gehör för sina initiativ.

SFP:s Veronica Rehn-Kivi: Vi hade önskat längre öppethållning

För SFP, som profilerar sig som företagarvänligt parti, har situationen varit svår. De facto var alla regeringspartier tvungna att ta en diskussion sinsemellan om hur de skulle ställa sig till förslaget i social- och hälsovårdsutskottet.

– Jag måste medge att jag gärna skulle ha sett att man hade gjort en ändring, att man skulle stänga klockan 21 och sluta sälja alkohol klockan 20, säger SFP:s Veronica Rehn-Kivi.

Sandra Bergqvist ja Veronica Rehn-Kivi eduskunnassa 23.10.2019
Frågan om restaurangerna öppethållning har inte varit lätt för SFP, som profilerar sig som företagsvänligt parti. Veronica Rehn-Kivi (t.v.) och Sandra Bergqvist på plats i riksdagen.
Sandra Bergqvist ja Veronica Rehn-Kivi eduskunnassa 23.10.2019
Bild: Pekka Tynell / YLE
Svenska folkpartiet i Finland,Sandra Bergqvist,Veronica Rehn-Kivi,riksdagen,riksdagsledamöter

Rehn-Kivi säger att hon hoppas att statsrådet inte behöver använda sig av den här lagen.

– Det sägs i förslaget att situationen måste vara sådan att läget har blivit värre, att det till exempel inte finns plats på sjukhusen. Man ska också kunna anpassa lagen på olika sätt i olika delar av landet.

Därtill förutsätter utskottet att till exempel uteserveringar ska få liberalare regler än inomhusutrymmen.

Lagförslaget ska ännu godkännas i plenum och efter det överväger statsrådet om lagen ska tas i bruk. Det betyder att restaurangerna först då får information om hur de får hålla öppet från och med den 19 april.

– Jag hoppas att man fattar vettiga beslut, trots att man förstås måste minska smittspridningen. Men restaurangerna har redan lidit mycket, säger Rehn-Kivi.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply