Borgå och Lovisa ger nya rekommendationer för fritidsverksamheter – skydda dig, stanna hemma eller inhibera | Östnyland


Borgå och Lovisa ger nya rekommendationer för fritidsverksamhet för att förebygga coronavirussmittor. Arrangörer uppmanas inhibera och publiken stanna hemma i mån av möjlighet.

Spridningen av coronavirus ökar just nu i regionen och flera massexponeringar har skett under de senaste dagarna i de östnyländska kommunerna.

– Man kan ju konstatera att coronasituationen blir värre i Borgå och vi vidtar de åtgärder som är nödvändiga just nu, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I Borgå möttes ledningsgruppen för exceptionella förhållanden på torsdagen varefter staden har gett nya rekommendationer som gäller fritidsverksamheter.

– Det finns olika åtgärder som vi måste ta i bruk efter några dagar. Vi måste förstås också följa de rekommendationer som statsmakten och Institutet för hälsa och välfärd har gett, säger Ujula.

Lovisa stad uppdaterade också sina rekommendationer för fritidsverksamheter på torsdagen.

Samtliga rekommendationer återges i denna artikel.

Lovisa stad tillämpar de nya rekommendationerna från och med fredagen 16.10. I Borgå tillämpas rekommendationerna från och med måndagen den 19 oktober.

tolkis bollklubbs fotbollsjuniorer får instruktioner
Idrottsföreningar får hitta på sätt att skydda sina juniorer från smitta. Illustrerande arkivbild.
tolkis bollklubbs fotbollsjuniorer får instruktioner
Bild: Tolkis bollklubb
juniorsport

Den nya rekommendationen för fritidsverksamhet gäller idrottsföreningar och kurser vid medborgar- och arbetarinstitut.

Rekommendationerna omfattar också konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

Alla över 15 år (från grundläggande utbildningens årskurs 7 uppåt) som deltar i en hobbyverksamhet uppmanas att bära munskydd.

Det här för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Rekommenderad gruppstorlek för hobbyer i grupp är färre än 20 personer.

I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott. Även i körövningar försöker man använda munskydd. Amatörorkestrar bör överväga en repertoar utan blåsinstrument, de övriga ska använda munskydd.

Alla personer som deltar i verksamheten bör använda munskydd under hela evenemanget, även den eventuella publiken.

Man ska endast komma till en fritidsverksamhet när man är frisk. Personen ska vara fullständigt symptomfri, det får inte finnas ens lindriga symptom.

Två händer som håller i ett gymnastikredskap.
Redskapen ska gärna vara egna och desinficeras efteråt om flera använder dem. Illustrerande arkivbild.
Två händer som håller i ett gymnastikredskap.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle
gymnastik,redskapsgymnastik,artistisk gymnast,Tölö sporthall

Lovisa stad rekommenderar att verksamhet planeras så att:

 • munskydd används i alla situationer
 • säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus
 • separata smågrupper föredras
 • man undviker gemensamma träningar eller övningar grupper emellan
 • man undviker att grupper blandas
 • övriga sätt, så som fjärranslutning, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmittor
 • hobbyutrustningen är personlig, men man bör sköta om desinficering av gemensamt använda redskap
 • man i mån av möjlighet kommer till träningarna färdigt iklädd
  idrottsutrustningen
 • undviker att vistas i omklädningsrum och andra gemensamma lokaler
 • den som ordnar verksamheten sköter om städningen efteråt
 • Två dygn före och efter

  Coronavirusinfektionen smittar allra lättast två dygn före och efter att symptomen börjat.

  För att förebygga smitta och spridning rekommenderas alltså att man inom fritidsverksamheter minskar kontakterna mellan människor och undviker att vistas i samma lokaler.

  Städerna rekommenderar att munskydd eller ansiktsskydd i fortsättningen används också vid publikevenemang med fler än 20 personer både inomhus och utomhus.

  Föräldrar bör också använda munskydd när de rör sig i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när de för och hämtar barnen.

  Hejarklack.
  Stanna hemma eller bär munskydd om du deltar i publiken eller hejarklacken. Illustrerande arkivbild.
  Hejarklack.
  Bild: Yle/Hedvig Sandell
  Lovisa Tor,anhängare,Fans,Supporter,publik,hejarklackar

  Lovisa stad tillämpar de nya rekommendationerna från och med fredagen 16.10 och Borgå från och med måndagen den 19 oktober.

  – Vi vädjar ändå att rekommendationen följs i mån av möjlighet redan under inkommande veckoslut, säger Ujula.

  Inhibera evenemang om bara möjligt

  Städerna rekommenderar att stora kultur- och idrottsevenemang, såsom utställningar, konserter och idrottsturneringar inte arrangeras överhuvudtaget.

  Stadsdirektör Ujula betonar att de som ordnar kultur- och idrottsevenemang för över 50 personer bör överväga om de är nödvändiga eller kan inhiberas för att undvika eventuella massexponeringar.

  – Det är väldigt viktigt att man bär munskydd och tar rekommendationerna på allvar. Och funderar om det är helt klokt att se en sportmatch just nu.

  Jukka-Pekka Ujula
  Överväg noga om du verkligen behöver delta i ett evenemang, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
  Jukka-Pekka Ujula
  Bild: Yle/ Fredrika Sundén
  Jukka-Pekka Ujula,stadsdirektörer,Borgå

  Om ett dylikt evenemang anses vara absolut motiverat, bör det totala deltagarantalet vara under 50 personer och evenemanget ordnas utan publik.

  Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd.

  Lovisa fritidstjänsters precisering om idrottslokaler

  När en bokad tur i salen avslutas och nästa börjar, träffar de som har olika turer inte varandra.

  Man väntar på egen tur ute eller i omklädningsrum, inte i salen eller bakom salens dörr. Man ska kunna gå ut från salen tryggt utan kontakt med dem som har nästa tur.

  Salar med endast två omklädningsrum: om omklädningsrummet används, använder hela gruppen samma omklädningsrum eller går till salen genom samma omklädningsrum.

  Nästa grupp använder det lediga omklädningsrummet.

  Man får inte göra uppvärmning i korridorer eller i entréhallen i idrottshallens övre våning.

  Om det hålls ett möte i idrottshallens kafeteria, ska man använda dörrarna i övre våningen (vid behov öppnar en person dörrarna).

  Lovisa Gymnastikförenings tur på torsdagar kl. 19–20 har flyttats från entréhallen i idrottshallens övre våning till Generalhagens skola för resten av året.  Source link

  Be the first to comment

  Leave a Reply