Borgåbor shoppar mer än innan coronapandemin – Google har koll på hur vi rör oss | Östnyland


Med hjälp av platshistorik från användares Googlekonton kan teknologijätten ge ett hum om hur vårt beteende har ändrats under coronapandemin.

Google vet var du rör dig, åtminstone om du har mobilen med dig och är inloggad på ett Google-konto med inställningen platshistorik aktiverad.

Då sparas information om var du befinner dig som sedan kan användas till exempel för riktad reklam, trafikinformation och för att hjälpa dig hitta telefonen om du tappar den.

Nu under coronapandemin har Google använt den här informationen för att ge ut regionala rapporter om hur våra rörelsemönster i samhället har ändrat jämfört med tidigare.

Rapporterna är tänkta att hjälpa hälsovårdsmyndigheterna i deras arbete med att förhindra spridningen av covid-19.

I rapporten om Nyland, som publicerats den 15 december, finns data från hela Nyland samt skilt från Borgå, Lovisa, Raseborg och Helsingfors.

Rapporten visar hur Googleanvändarna rört sig mellan den 3 november och 15 december i jämförelse med baslinjen.

Det är medianvärdet för veckodagen under en femveckorsperiod mellan den 3 januari och den 6 februari i år, innan coronaviruset slog till på allvar.

Fler kafébesök under corona?

Det är lite intressant att se hur Borgås, Lovisas och Raseborgs siffror skiljer sig från den allmänna trenden särskilt när det gäller shopping och nöje.

I Nyland överlag har folk rört sig mindre på platser som restauranger, kaféer, shoppingcenter, nöjesparker, museer, bibliotek och biografer.

I Raseborg däremot har man i medeltal rört sig tio procent mer på sådana platser jämfört med tidigare.

Borgåborna har rört sig åtta procent mer på sådana platser och Lovisaborna har rört sig fem procent mer på platser kopplade till shopping och nöje än i början av året.

Sådana dagar då väldigt få personer rört sig på någon plats saknas data i statistiken. För Lovisas del saknas det i rapporten information om till exempel kollektivtrafik och parker.

Däremot går det att se att Lovisabor befunnit sig på sina arbetsplatser mer sällan än tidigare.

Istället har man tillbringat mer tid hemma, vilket knappast kommer som en överraskning. Samma iakttagelser stämmer också för de andra städerna.

Borgåbor undviker inte matbutiken

I och med att allt fler jobbar hemifrån och undviker att röra sig bland andra har användningen av kollektivtrafiken minskat i hela Nyland.

Vi står mer sällan vid busshållplatsen nu än tidigare, vilket syns tydligt i statistiken.

Suojamaskiin pukeutunut nuori bussipysäkillä.
Många måste ta sig till jobbet eller skolan med buss, tåg, spårvagn eller metro, men överlag använder vi mindre kollektivtrafik nu än tidigare.
Suojamaskiin pukeutunut nuori bussipysäkillä.
Bild: Tiina Jutila / Yle
Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,ansiktsmasker,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),gång (motion),ungdomar,unga vuxna,Bussi,bussar,busshållplatser

Borgåbor har varit mycket utomhus. I Borgå har man tillbringat 43 procent mer tid utomhus i parker, nationalparker, på torg och vid stränder än under jämförelseperioden i januari-februari.

Dock saknas data för en del dagar.

I Helsingfors och i Nyland överlag har man däremot rört sig mindre än tidigare på sådana här platser.

En liknande skillnad finns då det gäller matbutiker och apotek. Också där har Borgåbor och invånare i Raseborg tillbringat mer tid än tidigare, medan Helsingforsbor har besökt matbutiken eller apoteket mer sällan.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply