Borgånämndernas svar på sparlistan: Skolmaten kan göras billigare, Kullo industriområde behövs och ungdomarna ska få gratis preventivmedel | Östnyland


Tisdagen var en kommunpolitiskt intressant kväll i Borgå. Då fick nämligen flera av Borgås nämnder och direktioner ta itu med förslagen på sparåtgärder.

Vi ringde upp tre ordförande för att kolla vad politikerna tycker om inbesparingarna inom lokalservicen, stadsutvecklingen samt social- och hälsovårdssektorn.

Borgå behöver spara mellan 25 och 30 miljoner euro. Redan innan coronakrisen var staden tio miljoner på minus och undantagstillståndet gjorde inte saken bättre.

För att råda bot på situationen har stadens tjänstemän satt ihop ett program för hållbar ekonomi (på finska) som innehåller många
förslag på sparåtgärder inom olika sektorer.

Programmet ska behandlas av stadsstyrelsen den 25 maj och slutligen av fullmäktige den 11 juni. Innan dess ska alla nämnder komma med utlåtanden om de sparåtgärder som berör just deras område.

Dessutom ska förstås invånarna få säga sitt. Det kan man göra genom att fylla i enkäten på stadens webbplats.

Närståendevårdarna måste ännu få stöd

Staden räknar med att kunna göra stora inbesparingar inom social- och hälsovårdssektorn. Av listan på 26 möjliga sparåtgärder vill social- och hälsovårdsnämnden stryka fem och ändra på två.

I stället för att kunna spara nästan 994 000 euro skulle man med de kvarvarande åtgärderna kunna spara långt över 700 000 euro i år.

På förslag är att helt sluta dela ut gratis preventivmedel medan nämnden vill att unga under 20 fortfarande ska ha rätt till dem. Det här skulle ge en inbesparing på 45 000 i år och 70 000 år 2021 i stället för 90 000 respektive 140 000 euro.

Vi ansåg att det skulle ha varit oskäligt och en dålig signal att rikta in fler sparåtgärder på närståendevårdarna― Tapani Eskola

En av de föreslagna sparåtgärderna handlade om att man skulle sluta betala ut stöd till närståendevårdare när de öronmärkta pengarna tar slut.

Den åtgärden skulle ha sparat 20 000 euro.

– Nämnden ville inte gå in för det eftersom närståendevårdarna redan har deltagit i coronatalkot då Wilhelmina-intervallvårdsavdelningen har varit stängd. Vi ansåg att det skulle ha varit oskäligt och en dålig signal, säger nämndens ordförande Tapani Eskola (SDP).

Social- och hälsovårdsnämnden anser också att Borgå stad måste följa med kvaliteten på servicen och hur personalen orkar.

Enligt nämnden har coronaviruset redan ökat personalens arbetsbörda och det finns en risk att en del av sparåtgärderna ökar arbetsbördan ytterligare.

– Det gäller inte bara vården, men arbetstagarna inom den sektorn har det speciellt tungt på grund av coronaviruset. Vi har jobbat med personalens ork och det jobbet får inte rinna ut i sanden nu, säger Eskola.

Nämnden vill inte heller minska på inköpta tjänster av talterapi för barn eller sluta med förebyggande hembesök hos småbarnsfamiljer.

Stadsutvecklingsnämnden vill ha sommarjobbarna kvar

I stadsutvecklingsnämndens utlåtande vill man också ändra på några av sparlistans punkter.

Bland annat vill man inte minska på antalet sommarjobbare, vilket skulle beräknas spara 10 000 euro i år och lika mycket 2021.

– Det är små summor i det långa loppet om vi tänker på hur viktigt det är för ungdomarna att få jobb trots coronasituationen, säger stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pynnönen (SFP).

Stadsplaneringsnämnden vill inte heller minska riktigt så mycket på stadsplaneringens expertarvoden som i förslaget.

I stället för att minska på arvodena med 350 000 euro 2021 så vill nämnden minska på dem med 100 000 euro för att inte stadsplaneringsprojekt ska dra ut allt för mycket på tiden.

– Om planläggningen drar ut på tiden så betyder det att vi får färre tomter sålda, och färre projekt framåt. Och de tillför också inkomster till staden, säger Pynnönen.

Kristel Pynnönen.
Kristel Pynnönen anser att staden måste investera med tanke på framtiden. Arkivbild.
Kristel Pynnönen.
Bild: Yle
fastigheter,Kristel Pynnönen,fastighetsförbundet

Stadsplaneringsprojekt kommer annars också att gå långsammare framåt än hittills, eftersom man antagligen kommer att spara 30 000 euro genom att inte anställa vikarier inom planläggningen.

Nämnden beslutade efter omröstning att punkten “näringsombudsman rekryteras inte” till att rekryteringen senareläggs, vilket skulle ge en inbesparing på 30 000 euro i år och 80 000 euro 2021.

En föreslagen sparåtgärd var att stadsutvecklingen borde ha färre möten, men den punkten vill man också ha bort.

Redan nu drar nämndens möten ofta ut så mycket på tiden så att
man måste betala dubbla arvoden. Att då minska på antalet möten skulle bara göra dem längre.

Investeringar behövs för framtiden

När det gäller investeringar så har industriområdet i Kullo, Nyby, diskuterats en hel del.

Det är meningen att arbetena med att bygga industriområdet ska påbörjas senare i år, och till det räknar man med att det behövs en miljon euro. År 2021 behövs 5 miljoner euro och 2022 fem miljoner till.

Stadsutvecklingsnämnden vill inte skjuta upp projektet med industriområdet eftersom man räknar med att det ska betala sig tillbaka.

– Vi kommer att få mer företag, vi kommer att få mer arbetsplatser och vi kommer att få mer fastighetsskatter, säger Pynnönen.

De stora stadsplaneringsprojekten som ännu ligger några år i framtiden, såsom att förnya torget och att bygga om Västra Mannerheimleden, bör också utföras enligt Pynnönen.

– Om man vill att Borgå ska utvecklas och att vi ska få fler invånare så krävs det att vi gör de här investeringarna, säger hon.

Dessutom hjälper det inte att skjuta upp framtida investeringar om man behöver spara pengar inom driftsekonomin just nu.

Skolmaten får bli billigare

Direktionen för Borgå lokalservice beslöt enhälligt att godkänna alla de sparåtgärder som föreslås för lokalservicen.

Ett av förslagen handlade om att minska på kostnaderna för skolmaten, bland annat genom att byta ut det mjuka brödet mot knäckebröd, köttbullar mot broilerbullar och ekologisk mjölk mot fettfri mjölk.

Förslaget att spara på skolmatskostnaderna har väckt mycket kritik på social medier.

– En direktion kan inte läsa tidningen och fatta beslut enligt det utan vi måste i första hand lita på föredragningen, säger direktionens ordförande Torolf Bergström (SFP).

Har Borgå faktiskt råd att spara på skolmaten trots att det kanske är det enda varma målet mat om dagen för vissa elever?

– Jag tror inte de sparar så att någon behöver dö i svält av det, utan det är nog uträknat att de får bra mat ändå.

Bergström säger att han har ätit av skolmaten och tyckte att den var bra. Han konstaterar att han måste smaka på maten på nytt om förslaget att spara på den går igenom i fullmäktige också.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply