Corona-labb utnyttjades inte – Nyheter (Ekot)


– Det är klart att det var frustrerande, men vi försökte hitta lösningar på det där men det tog väldigt många veckor.

Provtagning och smittspårning ses som viktiga verktyg för att begränsa spridningen av coronaviruset. Regeringen ville tidigt under våren att Sveriges testkapacitet skulle skalas upp ordentligt.

Men på vissa håll i landet fanns fortfarande i maj svårigheter att provta all vård- och omsorgspersonal, som var en av de mest prioriterade grupperna att provta.

Samtidigt uppger flera externa laboratorier, som alltså inte hör till regionernas sjukvårdssystem i vanliga fall, att de hade satt upp en diagnostik för att kunna analysera coronaprover redan i maj. Men att labben bara användes till en bråkdel av sin kapacitet, eller inte användes alls.

– Nu förra veckan körde vi 37 000 prover i veckan, säger Lars Engstrand, chef för Karolinska institutets labb.

Om man tittar tillbaka på maj, hur många prover hade ni kunnat analysera då?

– Ja, 35 000, 5 000 om dagen.

Och hur många prover analyserades de facto då per vecka?

– Ja, säg 2 000.

Anledningen till att de externa laboratoriernas kapacitet inte användes anser flera labb är att många regioner inte tecknade egna avtal med dem.

Men enligt Emma Spak, sektionschef för Hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, fanns det bland annat en osäkerhet om hur finansieringen skulle lösas om regionerna tecknade egna avtal. Dessutom tycker hon att regionerna arbetade hårt med att lösa exempelvis logistik för att externa labb skulle kunna användas.

– Här kan man ha olika uppfattningar, som laboratorium sitter man och tittar från sin del. Vi uppfattar att regionerna jobbade intensivt med de här frågorna och funderade på hur det här skulle fungera.

Flera av de laboratorier som vi pratat med anser att den stora svårigheten var att få diagnostiken på plats, och när man väl hade diagnostiken på plats då hade de här andra komponenterna kunnat lösas snabbare om regionerna hade valt att prioritera det?

– Vi uppfattade det inte heller riktigt så. En annan del av det här är också att om man istället gått på sidan av och tecknat egna avtal så hade inte den finansiering som var planerad följt med, säger Emma Spak på Sveriges kommuner och regioner.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply