Corona möts av brist på personal och skyddsutrustning – Nyheter (Ekot)


– Dels måste vi ha skyddsutrustning för vår personal och vi måste ha frisk personal. Bekymret är ju att man inte vet om personalen är sjuka eller friska. Det vore fantastiskt bra att ha en test på all personal. Vi har ju avdelningar där en fjärdedel av personalen är hemma just nu, säger överläkaren vid Danderyds sjukhus, Johan Styrud i Ekots lördagsintervju.

Lördagsintervjun idag var ett specialprogram om coronaviruset, med flera gäster från olika delar av vården. Björn Eriksson, hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm ansåg inte att det är möjligt att göra den test av all personal, som Johan Styrud önskar sig.

– Det här är en bedömning från Smittskydd och det är så att vi har inte den möjligheten att kunna testa så många samtidigt.

Enligt Björn Eriksson saknas både det medel som behövs för att testa för corona och kapacitet att behandla testen.
Även skyddsutrustning för personalen är en bristvara. Björn Eriksson igen.

– Sjukhusen kontaktar oss och säger att de har slut inom timmar av viss utrustning.

Men det handlar också om att regioner medvetet valt att ha små lager för att hålla nere kostnaderna, konstaterar Björn Eriksson.

– Att inte ha lagerhållning är ju rationellt för att få en ekonomi i det så att vi får pengar till vård i vardagen. Men vi kommer väl att analysera det här i efterhand och se hur det är. Det är klart att vi skulle behövt ha lite mer lager kring de här kritiska sakerna, i hela landet.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av att fungera som spindeln i nätet mellan olika regioner. Man handlar upp skyddsutrustning i den mån som det är möjligt och fördelar mellan regioner utifrån behov. Även intensivvårdsutrustning är en bristvara där Socialstyrelsen hjälper regionerna att hjälpa varandra, exempelvis genom att ta emot patienter utanför den egna regionen.

Men till sist kan man hamna i ett läge där vården inte räcker till för alla som behöver den. Då måste vårdpersonalen prioritera patienterna, vilket är en mycket känslig och svår uppgift. Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen sa såhär om vilka principer som ligger till grund för sådana prioriteringar.

– De här prioriteringsgrunderna är desamma som riksdagen har fastställt i den etiska plattformen för prioriteringar. Det vill säga, det handlar om människovärdesprincipen, att alla människor är lika mycket värda, man går inte före om man ropar högst eller om man har en särskild ställning, utan lika värde.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply