Coronaarbetsgruppen i Egentliga Finland: Hobbyverksamhet inomhus utan närkontakt tillåts för personer under 20 år från och med måndag | Åboland


Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp uppluckrar försiktigt begräsningarna och börjar med barn och unga. Vuxna får också syssla med hobbyverksamhet utomhus från och med nästa vecka, men endast i grupper på högst sex personer.

Smittläget för coronaviruset har blivit bättre i Egentliga Finland. Det senaste incidenstalet är 114,7 fall per 100 000 invånare. För en vecka sedan var incidensen 136,1.

Andelen positiva coronatestresultat är 3,9 procent av antalet tagna prover. Förra veckan var denna andel 4,5 procent.

– Trots att incidensen fortfarande är rätt hög hos oss, har statistiken gått ner och riktningen är den rätta. Hela regionens befolkning är värd ett stort tack för denna utveckling till det bättre. Ändå måste vi vara medvetna om att en fortsatt gynnsam utveckling ingalunda är garanterad, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Därför uppluckras begränsningarna fortfarande återhållsamt och man börjar med barn och unga.

Vuxna ska få syssla med hobbyverksamhet utomhus

Gruppmotion för vuxna utomhus tillåts från och med måndag 26 april förutsatt att inga närkontakter uppstår. Gällande maximigruppstorlek på sex personer får heller inte överskridas.

Personer som är födda år 2001 eller senare får syssla med motion i grupp både inomhus och utomhus, men träningspass inomhus vilka kunde leda till närkontakt är inte tillåtna. Dessa nya riktlinjer träder i kraft från och med måndag.

Trots att inomhusmotion alltså tillåts, bör var och en komma ihåg att coronaviruset kan smitta snabbt och lätt bland annat i omklädningsrum, där människor vistas nära varandra. Helst ska omklädningsrum undvikas helt och hållet.

Barn och unga får inte delta i tävlingar och matcher före den 15.5. Om epidemiläget tillåter, finns möjligheten att också dessa verksamhetsformer tillåts efter detta datum.

Simhallar får öppnas från och med 26.4. för ett begränsat kundantal.

– I simhallsbassängen, duschen och bastun kan näs- munskydd inte användas och därför är särskild försiktighet ytterst viktig, säger Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Låg tröskel till coronatestning

Trots att smittfallen minskat, är vi fortfarande i fasen för epidemins samhällsspridning i Egentliga Finland.

– Därför ska man söka sig till coronatestning genast vid de minsta symptom och inte utgå från att de exempelvis skulle bero på allergi, påminner Jutta Peltoniemi som är ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Åbo stad.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply