Coronafallen är ungefär lika många som i mars då undantagsförhållanden utlystes – är situationen lika allvarlig nu? | Inrikes


Institutet för hälsa och välfärd uppger att coronaepidemin är i en upptrappningsfas i Nyland. I de mindre sjukvårdsdistrikten är läget nödvändigtvis inte detsamma, skriver Yle Uutiset.

I mars var situationen dramatisk i Finland på grund av coronaviruset. Regeringen och presidenten konstaterade att undantagsförhållanden råder och två veckor senare isolerades Nyland från resten av landet för att minska smittspridningen.

Ser man på antalet bekräftade coronavirusfall ser Finlands epidemiläge nu lika allvarligt ut som i mars.

I mitten av mars, det vill säga vecka 12 hade 541 coronafall bekräftats enligt Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar. Förra veckan, det vill säga vecka 39 hade redan 686 fall bekräftats enligt samma register.

Ett kriterium för den så kallade upptrappningsfasen är att minst 10 fall per 100 000 invånare har bekräftats inom 14 dagar inom ett område.

I dag på onsdagen hade den här gränsen överskridits i flera sjukvårdsdistrikt. Incidensen är högst i Mellersta Finland, Södra Savolax och Nyland.

Det här betyder ändå inte att epidemiläget är identiskt med läget i våras, säger Lasse Lehtonen, diagnostikchef vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, och Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

1. Är situationen lika allvarlig som i våras?

Mika Salminen, THL:

– Situationen på våren kan inte jämföras med höstens situation endast genom att se på antalet fall. I våras var testkapaciteten för låg för att man skulle ha kunnat testa personer med milda symptom. Fallen har säkert varit fler än vad som rapporterats, men vi kan inte veta hur många fler. Trenden kan man se på och hur brant kurvan är, och där ser man en skillnad. Vi är i en oroväckande upptrappningsfas, det kan man inte bortse från.

Lasse Lehtonen, HUS:

– Läget inom HUS område är inte värre än den var i våras eftersom få patienter behöver sjukhusvård och dödligheten är lägre. Epidemin trappas upp med en beklaglig takt just nu. Om vi inte lyckas vända utvecklingen är vi sannolikt i samma situation som på våren, om inte i en sämre situation. Det finns skäl för en viss oro.

2. Antalet test har tiodubblats, hur påverkar det bedömningen av epidemiläget?

Mika Salminen, THL:

– Nu hittar vi en mycket större del av fallen. Milda fall och unga [som smittats] hittar vi lättare och snabbare och vi har en bättre chans att stoppa smittspridningen. Skillnaderna tas i beaktande då vi bedömer epidemiläget.

Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infossa




Mika Salminen vid THL säger att Finland är i en upptrappningsfas vad gäller coronaepidemin.
Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infossa
Bild: Pekka Tynell / Yle
Institutet för hälsa och välfärd,Mika Salminen

Lasse Lehtonen, HUS:

– På våren var testkriterierna mycket striktare. Många fall föll säkert i skymundan då. Just nu testar vi relativt mycket. Jag tror ändå att en del av fallen bland under 30-åringarna som rör sig mycket och som kanske är lite underrepresenterade i de som testats inte kommer fram.

3. Vad kan man säga om epidemiläget genom att se på hur många som behöver sjukhusvård?

Mika Salminen, THL:

– Det är viktigt att se på hur många som behöver sjukhusvård, men det är en indikator som inte reagerar genast och den påverkas av åldersfördelningen hos personerna som smittats. Yngre behöver mer sällan sjukhusvård. En viktig del är också den andel personer som vi vet att exponerats för smitta. Om den här andelen sjunker blir det svårare att kontrollera epidemin.

Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, HUS




Lasse Lehtonen vid HUS säger att det är sannolikt att restriktionerna skärps.
Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, HUS
Bild: Markku Pitkänen / YLE
sjukhus

Lasse Lehtonen, HUS:

– Om vi funderar på skillnaden mellan upptrappningsfasen och spridningsfasen, uppfyller Nyland nu tre av kriterierna för spridningsfasens fyra kriterier. Antalet fall är så högt att man kan tala om en spridningsfas. På samma gång är antalet nya fall per dag på en nivå som uppfyller kriterierna för fasen och över en procent av testresultaten är positiva. Men behovet av sjukhusvård har ännu inte ökat.

4. Vad säger siffrorna i Mellersta Finland om coronaspridningen?

Mika Salminen, THL:

– Ännu inte så mycket. Sjukvårdsdistriktens befolkningsunderlag är ganska litet, vilket gör att enstaka kluster av fall kan höja siffrorna snabbt.

I Norra Savolax rapporterades sammanlagt 20 fall i förra veckan och i Mellersta Finland var samma siffra 50 fall. En stor del av fallen kopplas till kända smittokedjor och en stigande trend är inte tydlig. Man följer med situationen hela tiden, enligt Salminen.

Samtidigt var antalet nya fall i Nyland 425 i förra veckan och fallen har ökat varje vecka. Där är man tydligt i en upptrappningsfas, enligt Salminen.

5. Hur ska vi göra framöver? Upprepas vårens hårda restriktioner?

Lasse Lehtonen, HUS:

– Nu har vi lätta restriktioner i kraft. En utmaning är också att viruset kan spridas före restaurangrestriktionerna träder i kraft. Det kan hända att vi inte kan stoppa epidemin utan att ta till hårdare restriktioner. Då kommer liknande frågor upp som i våras. Jag tror inte att landet stängs ner helt och hållet eller att områden isoleras, men offentliga evenemang och hobbyer kommer säkert att begränsas mer.

Lehtonen säger att restriktionerna är viktiga, men att befolkningens inställning till sjukdomen är ännu viktigare.

– Människornas agerande måste bli likadant som på våren, säger han.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel “Koronatartuntoja on nyt saman verran kuin maaliskuussa, silloin Suomeen julistettiin poikkeusolot – onko tilanne nyt yhtä paha?”skriven av Tulikukka de Fresnes och Anne Orjala. Översättningen gjordes av Saga Mannila.



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply