Coronafallen fortsätter öka, karantänstiden kan nu förkortas till 5 dygn – myndigheterna höll traditionsenligt coronainfo – Inrikes – svenska.yle.fi


Coronafallen fortsätter öka i Finland och i världen. Andelen positiva testresultat av alla test i Finland är kring 30 procent, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Under årets första vecka bekräftades nästan 53 600 nya coronafall i Finland, uppger landets hälsomyndigheter. Veckan innan bekräftades ungefär 42 100 nya fall.

– Det är ett faktum att vi har fler coronafall än tidigare, sa överläkare Otto Helve vid Institutet för hälsa och välfärd under Social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds traditionsenliga coronainfo på torsdagen.

Under de senaste 14 dygnen (27.12.2021–9.1.2022) har 1 721 coronafall konstaterats per 100 000 invånare. Veckorna innan bekräftades 629 fall per 100 000 personer. Antalet nya coronafall har alltså tredubblats jämfört med läget i december.

Också vaccinerade smittas, men behöver sällan sjukhusvård

Coronafall har också rapporterats bland vaccinerade personer, men antalet vaccinerade personer som insjuknat och som behöver sjukvård har inte ökat i samma takt som coronafallen bland vaccinerade, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt ledande expert Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet har epidemins topp ännu inte nåtts.

– Det finns nu svindlande många som får symptom. Utan vaccinen skulle siffrorna ändå vara ännu högre, sa Voipio-Pulkki.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar självtest för personer som exponerats för coronaviruset som inte har symptom eller som har lindriga symptom. Också barn under 12 år och deras föräldrar rekommenderas att coronatesta sig själv hemma.

Om testresultatet är positivt ska man agera på samma sätt som om man fått ett officiellt coronatestresultat, det vill säga stanna hemma, undvika kontakter och berätta om sin smitta för de personer man träffat under de senaste dagarna.

Jobbar man inom hälsovården, eller om man är gravid eller hör till en riskgrupp ska man bekräfta ett positivt självtestsvar hos hälsovården, enligt strategichef Pasi Pohjola vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki och Otto Helve.

Bildtext

Liisa-Maria Voipio-Pulkki och Otto Helve på torsdagens presskonferens.

Bild: Lehtikuva

Behovet av sjukvård har ökat, men många kommer in på grund av annat än corona

Behovet av specialsjukvård på vårdavdelningarna har ökat stadigt. Vaccinerna skyddar fortfarande bra mot allvarliga symptom.

På onsdagen vårdades sammanlagt 311 personer på specialsjukvårdens vårdavdelningar, då samma siffra den 5 januari var 239. Kring 20–25 procent av coronapatienterna inom specialistvården har kommit till sjukhuset på grund av andra orsaker än covid-19.

På onsdagen vårdades 59 patienter på intensiven, under de tre senaste veckorna innan onsdagen vårdades kring 47–59 personer på intensivavdelningarna. Vecka 1 i år kom 59 nya covid-19-patienter till intensivavdelningarna, medan intensivavdelningarna har tagit emot kring 36–40 nya patienter per vecka veckorna innan.

– Majoriteten av patienterna på intensivavdelningarna är ovaccinerade, sa Voipio-Pulkki.

Sammanlagt har 1 688 bekräftats ha dött i covid-19. Under de senaste 14 dygnen (29.12.2021–12.1.2022) har 140 personer bekräftats ha dött på grund av coronaviruset, av dem var 78 procent över 70 år gamla.

Karantänsrekommendationer förändras

Institutet för hälsa och välfärd uppger att man kommer att ändra sin karantänsrekommendation från 10 dagar till 5–10 dagar.

Enligt överläkare Otto Helve innebär förändringen att en ansvarig läkare vid behov kan försätta en person i en kortare karantän.

– Sjukdomens dynamik har försnabbats i och med omikron, vilket innebär att tidtabellen för att få en infektion har försnabbats och därför är 10 dygn i karantän inte lika motiverat som tidigare. Den ansvariga läkaren som fattar karantänsbeslut ska alltså bedöma situationen från patient till patient, och om det inte finns behov för en längre karantän kan läkaren besluta om en kortare karantän, sa Helve på torsdagen.

Vaccineringstakten bra i Finland

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har vaccineringarna fortskridit i en bra takt i Finland. Cirka 84 procent av befolkningen som fyllt 12 år har fått två vaccindoser.

Under de senaste två veckorna har vaccineringsgraden ökat med cirka 35 000 för den första och andra dosens del.

32,9 procent har hittills (12.1) fått tre vaccindoser. Myndigheterna rekommenderar en tredje vaccindos för över 60-åringar och för personer som hör till någon riskgrupp.

– För att stoppa pandemin behövs en så hög vaccineringsgrad som möjligt, sa Voipio-Pulkki.

Hon sa också att restriktioner behövs, bland annat för att säkra samhällets funktioner. Myndigheternas budskap är också att alla måste minska sina kontakter för att stävja den försämrade coronasituationen.

Enligt myndigheterna uppfylls villkoren för samhällsspridning i hela Finland.

Du kan se presskonferensen i sin helhet här:


Source link

Be the first to comment

Leave a Reply