Coronaförening: Långtidssjuka riskerar att utförsäkras – Nyheter (Ekot)


Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) säger att man nu ger i uppdrag till Försäkringskassan att informera regeringen hur situationen med coronaviruset påverkar den svenska sjukförsäkringen.

– Vår bedömning är att sjukförsäkringen kommer att påverkas av corona under lång tid. Och vi har vidtagit en rad olika åtgärder inom socialförsäkringarna för att säkerställa att människor får ekonomisk trygghet vid sjukdom, säger ministern.

Senast 1 oktober ska Försäkringskassan ordna utförlig uppföljning av hur långtidssjuka i covid klarar sig i socialförsäkringssystemet, och kommande år vill man ha ytterligare utvärderingar av virusets påverkan mer generellt.

Men en del långtidssjuka i covid-19 har redan börjat falla mellan stolarna, menar Svenska covidföreningen, som startades i slutet av augusti och hittills samlat över 600 medlemmar. Enligt ordförande Åsa Kristoferson Hedlund kan kroniskt sjuka med svårtydda symptom nu mista både sjukpenning och arbete.

– Den här patientgruppen har gått från att vara misstrodd och inte kunna bevisa sig i vården under väldigt lång tid, på grund av att man inte har testat och diagnostiserat på ett bra sätt och dessutom inte fått någon hjälp, till att nu hamna i nästa fas. En fas där man också misstros av de som faktiskt sätter maten på bordet, alltså levebrödet. Så det är ju en enorm oro.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att regeringen gjort det den kan så här långt i frågan.

– Fram till det här årets slut gäller ett tillfälligt regelverk som ger Försäkringskassan förutsättningar att besluta att människor får behålla sin sjukpenning trots att man passerar den 179:e sjukdagen, säger han.

Man kan vara ganska lugn då säger du?

– Ja, och sen är det Försäkringskassan som fattar beslut i de enskilda fallen och som tillämpar och tolkar lagstiftningen.

Det är just i tillämpningen som patientföreningens ordförande Åsa Kristoferson Hedlund befarar att regeringens regeländring missar målet.

– Undantagen som finns inriktar sig i huvudsak på att man väntar på vård eller rehabilitering, men de här patienterna väntar fortfarande på diagnoser. De väntar fortfarande på grundläggande utredningar och på att bli trodda. Kunskapsnivån i vården har varit så låg att de aldrig kommit ens till nästa steg.

Enligt ordförande Åsa Kristoferson Hedlund är risken att Försäkringskassan tolkar det som att den här regeln inte är tillämplig.

– Det vore bra om regeringen gjorde ett förtydligande där.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply