Coronakrisen inverkar dramatiskt på kommunernas ekonomi – Åbo tros gå 130 miljoner euro på minus | Åboland


Redan nu är det klart att coronakrisen kommer att påverka Åbo stads ekonomi både dramatiskt och länge.

Enligt uppskattningar som har gjorts den 20 april 2020 är det frågan om nästan 130 miljoner euro som kommer att saknas ur stadens kassa.

– Det här är en enormt stor summa, konstaterar stadsdirektör Minna Arve under stadens virtuella informationsträff på fredagen.

Under perioden februari-mars har arbetslösheten ökat med 2,8 procentenheter.

– Arbetslösheten bland unga är speciellt oroande, säger Arve.

Staden kommer att förlora mycket inkomster på grund av att skatteintäkterna minskar och social- och hälsovårdsutgifterna ökar. Inkomsterna från småbarnspedagogiken har minskat och försäljningen av stadens egendom har stannat upp.

Det är också klart att staden i år får betydligt mindre inkomster från kollektivtrafiken, idrottsanläggningar och teater- och konsertbiljetter. Samtidigt har staden ökade kostnader i form av mathjälp och andra stödfunktioner.

Totalt räknar Kommunförbundet med att coronakrisens inverkan på städerna i Finland handlar om 2 miljarder euro.

Teckenspråkstolken står till vänster, stadsdirektören till höger, bakgrunden är blå med liljan från Åbos stadsvapen.
Teckenspråkstolken Krista Harju och stadsdirektör Minna Arve under infotilfället som hölls virtuellt.
Teckenspråkstolken står till vänster, stadsdirektören till höger, bakgrunden är blå med liljan från Åbos stadsvapen.
Bild: Yle
Åbo,minna arve

Enligt Arve finns det också en risk för att invånarna i rädsla för coronasmitta nu inte besöker sjukhuset för att ta hand om sina grundsjukdomar, vilket kan leda till ökade sjukvårdskostnader i framtiden. Därför är det viktigt att fortsätta att besöka läkare, vilket universitetssjukhuset också lyft fram.

Enligt Arve är det fortfarande ändå osäkert hur det ekonomiska läget kommer att utvecklas i Åbo och uppskattningarna som görs nu kan förändras väldigt mycket under året. Tillsvidare är det inte heller klart hur staten kommer att stöda kommunerna ekonomiskt.

Valborg firas hemma

Nästa vecka firas valborg, men traditionen att skåla in våren bland tusentals andra på stan måste skippas i år.

– Valborg ska firas, men i år gör vi det hemma. Allt blir annorlunda, allt blir virtuellt, konstaterar Arve.

Speciellt den finskspråkiga befolkningen brukar samlas i tusental i museibacken på Auragatan på valborgsmässoafton, men i år måste valborg firas så att man inte orsakar stora folksamlingar där coronaviruset kan spridas. Liljastatyn vid ån får sin mössa, men allt sker virtuellt och kan följas via nätet. Våren sjungs inte heller in på Vårdberget.

– Det är inte läge för att gå på picknick i parken, säger Arve.

Mer om valborgsfirandet i Åbo kan du läsa här.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply