Coronaläget förvärras i Östnyland trots god vaccinationstäckning och testrutin – Borgå inleder vaccinationer i skolorna


Coronaläget i Östnyland går sakta mot det sämre igen. Med en viss veckovis variation har incidensen stigit och nya lokala rekommendationer är att vänta. Munskydd och distansjobb rekommenderas redan nu i hela Nyland.

Coronaläget i Borgå har hållit sig på samma nivå en längre tid med omkring 30–40 bekräftade fall per vecka, men stiger med plötsliga toppar på omkring 90 fall vecka 45.

För en vecka sedan konstaterades sammanlagt 47 smittfall och 157 personer exponerades. Måndagen den 22 november var incidenstalet 168,3.

Det gläder inte social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen som hellre såg en förbättring.

Ann-Sofie Silvennoinen står vid en gata i Gamla stan i Borgå. I bakrunden syns gamla trähus och julbelysning.

Bildtext

Ann-Sofie Silvennoinen är bekymrad över coronaläget i Borgå.

Bild: Milena Hackman / Yle

– Den här veckan har lite på 30 personer som testat positivt. Vi är på ungefär samma nivå som de senaste veckorna men den där ena veckan var lite sämre. Incidensen har varit kring 150, nu är den 168 så det här är ju besvärligt.

Borgåborna har däremot låtit testa sig rätt aktivt förra veckan. Knappa 1240 personer har sökt sig till test.

– Vi är glada över att folk fortsättningsvis söker sig dit.

Vaccinering i skolorna

Staden följer också upp vaccineringstätheten och ser att läget förbättrats bland en viss åldersgrupp.

– Borgåborna har varit duktiga men vi ser att det har stannat upp lite. Nu försöker vi få igång vaccinering i skolorna för att nå 12–15-åringarna som kanske inte haft en möjlighet att söka sig till vaccineringarna. 76 procent av dem har fått sin första dos.

Skolorna och familjerna har meddelats via Wilma om att staden börjar vaccineringarna vid ett visst klockslag på fredagen (26.11.).

Kommunerna har haft svårigheter med att locka åldersgruppen 20–35 år till vaccineringarna, men i Borgå verkar en del ha aktiverat sig.

– Det jag är glad över är att åldersgruppen 20–24-åringar just uppnått 80 procent. 16–19-åringarna har ju redan nått den nivån, säger Silvennoinen.

Stadens ledning samlas på fredagen (26.11.) för att diskutera tänkbara åtgärder för att förebygga smittspridningen och en eventuell uppdatering av de rekommendationer som utfärdats av andra myndigheter.

Lugnare i Sibbo efter massexponering

Läget i Sibbo avviker en aning från de andra kommunerna i Östnyland.

– Om vi jämför med vecka 45, då vi hade ganska många positiva, så har det lite lugnat ner sig. Om vi tittar på förra veckan så hade vi 23 positiva testresultat. Den här veckan har vi hittills haft 13 stycken fall, säger Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet.

Den främsta orsaken till toppen för två veckor sedan berodde på att 18 elever i Sipoonlahden koulu drabbades av covid-19. Flera klasser sattes i karantän och incidensen sköt i höjden.

– Där fanns elever som inte hade symptom men som spred sjukdomen vidare och vi satte tre klasser i karantän, vilket idag är ganska ovanligt, säger Kokko.

En grå och en tegelröd byggnad med cyklar intill.

Bildtext

Coronaläget i Sibbo har lugnat sig efter utbrottet i Sipoonlahden koulu.

Bild: Yle / Emilia Åberg

Just nu väntar kommunen på eventuella nya restriktioner eller rekommendationer från myndighetshåll.

– Men vi har ju redan rekommenderat distansarbete och att börja använda munskydd på nytt. Rekommendationerna är i kraft hos oss också.

Sibboborna testar sig fortfarande rätt aktivt för coronavirus. Förra veckan testades 632 personer, varav 3,6 procent eller 23 personer fick positivt resultat.

88 procent av invånarna över 12 år har fått den första coronavaccindosen och 81,7 procent av Sibboborna den andra vaccindosen.

– Vaccinationstakten har blivit långsammare fast vi har lediga tider och gott om vaccin, men få som vill bli vaccinerade, säger Kokko.

I samband med julöppningen i Nickby lördagen den 27 november öppnas pop up-vaccinering i Enter klockan 10–14 samtidigt som nätspelevenemanget LAN-Party ordnas.

Berg- och dalbana i Lovisa

I Lovisa varierar antalet bekräftade fall av coronavirussmitta kraftigt från vecka till vecka.

– Förra veckan (vecka 46) sjönk incidensen till 81,4 för att det var en lugn vecka. Föregående vecka hade vi elva fall. Den här veckan är däremot betydligt livligare med redan fyra bekräftade fall och flera exponeringar som nu riskerar att få ett positivt testresultat, säger chefsläkare Marika Ylärakkola.

Ylärakkola säger att vårdpersonalen får vara på alerten eftersom situationen förändras så snabbt.

Kvinna står och ler vid en ljusblå stenvägg.

Bildtext

Marika Ylärakkola oroar sig för plötsliga smittfall och exponeringar i Lovisa.

Bild: Yle / Fredrika Lindholm

De som smittats den här veckan är en blandad grupp invånare och kan inte härledas till till exempel en skola, arbetsplats eller ett daghem.

– De som exponerats finns i alla åldersgrupper och bland dem skolelever, men så har det varit redan länge. Skolor har ofta fått ha ett antal elever i karantän då viruset lätt kan spridas till andra familjemedlemmar, säger Ylärakkola.

Coronavaccinering utan tidsbokning ordnas för Lovisa- och Lappträskbor vid busstationen i Lovisa (Mannerheimgatan 14) onsdagen 15 december klockan 8.30–17.45 och torsdagen 16 december klockan 8.30–15.45.

Här kan du följa med aktuell coronastatistik per kommun, i hela landet och Norden.

Munskydd och distansjobb i Nyland

De östnyländska kommunerna uppmanar invånarna att fortsättningsvis följa rekommendationerna om att tvätta händerna, använda munskydd, hålla säkerhetsavstånd när det är möjligt samt låta vaccinera sig.

Den regionala samordningsgruppen för coronaviruset i Nyland rekommenderar från och med torsdagen (25.11.) munskydd för alla som fyllt 12 år oberoende antal vaccineringar.

Munskydd rekommenderas inomhus i offentliga lokaler, för personal och kunder på privata arbetsplatser samt när man besöker besöker evenemang och affärer.

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och i alla fordon där flera personer reser tillsammans, samt i läroanstalter från årskurs sex.

En bärbar dator på ett bord. Bredvid datorn finns en bok och en kaffekopp. Bakom datorn vilar en katt på bordet.

Bildtext

Det kan bli aktuellt med omfattande distansarbete i Nyland igen. Arkivbild.

Bild: Alamy / All Over Press

Dessutom rekommenderas distansjobb, då det är möjligt, för alla som bor eller vistas i Nyland.

Om distansjobb inte är möjligt rekommenderas munskydd i alla lokaler, även i de som är tillräckligt stora för att hålla säkerhetsavstånd.

På arbetsplatser uppmanas personalen äta lunch och hålla kaffepauser i omgångar och att överväga när fysiska möten är nödvändiga.

Rekommendationerna är i kraft till den 16 januari 2022.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply