Coronaläget förvärras i Sibbo, Lovisa och Lappträsk


Antalet smittade ökar sakta men säkert i både Sibbo, Lovisa och Lappträsk. Bland de testade förekommer flera fall av omikronvarianten. I Sibbo är smittspårningen belastad medan personal som vaccinerar saknas i Lovisa.

Enligt servicedirektör och chef för socialarbetet Hanna Kaunisto har omkring 50 invånare i Sibbo testat positivt för coronavirus på tisdagen.

Under de senaste veckorna har 116 invånare bekräftats smittade av coronavirus. Av 77 positiva visade sig 53 vara av omikronvarianten. Incidenstalet, det vill säga antalet bekräftade fall per 100 000 invånare på två veckor, är 538.

Smittspårningen är mycket belastad och det tar i regel två till tre vardagar för att meddela personer om smitta. I brådskande fall kan svaret ges inom ungefär ett dygn.

Förkortat intervall för tredje dosen

Sibbo meddelar på tisdagen att intervallet för den tredje dosen förkortas för personer som fyllt 60 år samt för personer i åldern 18−59 år som hör till riskgrupperna. Dessa kan nu få den tredje vaccinationen när det har fortlöpt minst tre månader från den andra vaccindosen.

För personer i åldern 18-59 år förkortas tredje coronavaccindosens intervall till minst fyra månader från den andra vaccindosen.

Övriga Sibbobor kan få den tredje coronavaccinationen efter fem månader från den andra vaccindosen.

Tidsbokningen via nättjänsten har uppdaterats. Om du flyttar tiden för den tredje dosen måste du göra en ny bokning på adressen coronavaccinbokning.fi. En tidigare bokad tid via länken eller bokningsnyckel som skickades i samband med den tidigare bokningen fungerar inte.

En fjärde dos till riskgrupper och äldre

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar fyra doser coronavaccin för 12 år och äldre vars immunförsvar är kraftigt nedsatt. Tilläggsdosen kan ges tre till fyra månader efter den tredje.

I Sibbo kan du beställa tid till en fjärde dos, men tillsvidare enbart per telefon. Nättjänsten öppnas i slutet av vecka 52. Du kan beställa en vaccinationstid via nättjänsten på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att ringa 09 2353 6001 måndag–fredag klockan 9–15.

I Sibbo berör den fjärde dosen omkring 10 000 invånare. Vaccinationerna börjar ges efter nyår, sannolikt vecka 1 (3 – 9.1. 2022).

Vaccinationspunkten i Lovisa

Bildtext

Lovisa har brist på personal som kan vaccinera under mellandagarna.

Bild: Yle/Stefan Härus

I Lovisa och Lappträsk håller coronaläget på att förvärras och omikronvarianten förekommer oftare bland testade ortsbor än under tidigare veckor.

Enligt grundtrygghetsdirektör Carita Schröder har fler än 30 personer testat positivt för coronavirussmitta under tisdagen, och omikronvarianten förekommer också bland dessa.

Förra veckan var antalet bekräftade fall 21 och vecka 50 var det 26 personer.

Staden hinner med smittspårning

Antalet bekräftade fall i Lovisa har hållits på samma nivå under de senaste veckorna och därför har personalen också hunnit med smittspårningen.

En person som testat positivt för coronavirussmitta får i regel telefonsamtal från staden inom ett dygn. En person som exponerats för viruset får samtal efter ett till två dygn.

Om coronaläget förvärras kan telefonkön växa, men grundtrygghetsdirektör Carita Schröder säger att personalen fått förstärkning till att hantera samtalen under mellandagarna.

Vaccinationsläget i Lovisa är i sig bra och invånarna har varit aktiva. För tillfället har staden svårt att ge tider till vaccinationer på grund av personalbrist under julen och mellandagarna.

– Det kan uppstå köer och människor kan få vänta, men vi försöker också ordna walk-in vaccinationer, säger Schröder

I Lovisa samlas man på onsdag för att diskutera när och hur den fjärde dosen vaccin kan ges till invånare med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Här kan du följa med aktuell coronastatistik från Finland, Norden och världen – vaccinationer, smittspridning och dödsfall.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply