Coronaorden dominerar i årets nyordslista – Nyheter (Ekot)


Här är 2020 års nyordslista:

Becknarväska
liten mag- eller midjeväska

Bolundare
komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov

Boomer
person i medelåldern eller äldre

Cancelkultur
aktivism som syftar till att personer med kontroversiellaåsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter

Cirkulent
person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning

Cli-fi
konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor

Coronaanpassa
vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset

Coronahälsning
hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin

Covid-19
infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2

Förnedringsrån
personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling

Hobbyepidemiolog
person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin

Hungerpandemi
svält orsakad av coronapandemins konsekvenser

Hälsolitteracitet
förmåga att förstå hälsoinformation

Immunitetspass
intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser

Infodemi
global spridning av skadliga rykten

Intimitetskoordinator
person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna

Kamikazetips
förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända

Kanskeman
man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande

Kemsex
sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen

Klustersmitta
spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp

Krympflation
minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning

Lesserwisser
person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer

Lockdown
restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner

Mjuta
stänga av mikrofon eller ljud

Novent
julförberedelser och adventsliknande firande i november

Platta till kurvan
hålla smittspridningstakten på en jämn nivå

R-tal
genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person

Simp
person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse

Självkarantän
isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset

Social distansering
det att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge

Statyprotest
manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck

Superspridare
person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer

Turistkorridor
överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer

Tvåmetersregeln
rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap

Underturism
situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt

Vårdskuld
uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta

Växtblindhet
avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden

Zombiebrand
eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren

Zoombombning
intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten ZoomSource link

Be the first to comment

Leave a Reply