Coronapandemin har utraderat hela kategorier av vänskapsrelationer och spräckt många vänskaper – Psykolog: “Jag har aldrig sett något liknande” | Inrikes


Hela kategorier av vänskapsrelationer har utraderats i och med coronapandemin. – Det som är mest oroväckande är att då våra kretsar blir mindre och vardagsmötena färre, så träffar vi inte på samma sätt folk med annan livsåskådning än vi själva har, säger psykolog Nina Pyykkönen.

Våra sociala kretsar har krympt anmärkningsvärt under det senaste året. De som har haft tur har kunnat träffa sina närmaste, familj och nära vänner, men en del har varit ännu ensammare.

– Vårt normala sätt att umgås har begränsats till och med med hjälp av lagstiftning. Det här är något helt nytt som ingen av oss har varit med om tidigare. Och om man normalt träffar sina vänner varje vecka har det här så klart varit en stor förändring, säger Pyykkönen.

Hon säger att vi människor är flockdjur och att det är naturligt för oss att vara tillsammans.

Coronapandemin har helt och hållet raderat en del kategorier av vänskapsförhållanden, skriver the Atlantic.

De som jobbat på distans har kanske inte sett sina kollegor på mer än ett år. Kollegor är under normala förhållanden människor de tillbringar mer tid med än med sina familjemedlemmar.

Vi träffar inte folk vi är flyktigt bekanta med på till exempel en fotbollsmatch eller en fest, inte i samband med till exempel barnens hobbyer och vi pratar i synnerhet inte med främlingar på en bar eller en festival. De spontana, slumpmässiga mötena har nästan helt uteblivit under pandemiåret.

Och det hä påverkar också vårt psyke.

En närbild av en kvinna med långt hår och glasögon med vita skalmar.
En närbild av en kvinna med långt hår och glasögon med vita skalmar.
Bild: Nina Pyykkönen
psykologer,relationer,Nina Pyykkönen

– Det som är mest oroväckande är att då våra kretsar blir mindre och vardagsmötena färre, så träffar vi inte på samma sätt folk med annan livsåskådning än vi själva har. Det här leder till att vi fastnar i vår egen bubbla, säger Pyykkönen.

Enligt henne ligger det i vår natur att förhandla och diskutera, men då vi under coronaåret sett allt färre människor, och hörts allt mer via sociala medier, påverkas också de här färdigheterna.

När man mest kommunicerar via sociala medier är faran för missförstånd dessutom stor.

Pandemin har ökat polariseringen och gjort slut på vänskaper

Pyykkönen säger att hon hört om överraskande många vänskapsförhållanden som har tagit slut på grund av olika åsikter om coronaviruset, pandemin och de olika restriktionerna.

– Jag har aldrig sett något liknande tidigare, inte i den här skalan, säger hon.

Hon säger att hon hört om vänner där den ena trott på vetenskapen, medan den andra hävdat att coronapandemin är en konspirationsteori, och att de till slut inte kunnat diskutera med varandra.

Enligt henne är det naturligt att vi försöker förklara det som sker runtomkring oss.

– Den här polariseringen har inte bara att göra med coronan, utan med något mycket större.

Jag har aldrig sett något liknande tidigare, inte i den här skalan― Psykolog Nina Pyykönen om antalet vänskapsförhållanden som spruckit

Det mest sorgliga är enligt henne att förmågan att diskutera och hitta en gemensam grund verkar ha blivit lidande.

Enligt Pyykkönen brukar en gemensam fiende betyda att vi försöker samarbeta mot fienden. I coronaviruset har vi ändå haft en okänd fiende som vi har kunnat tolka på olika sätt.

– För många är den här osäkerheten det värsta. Den leder sen i sin tur till svart-vitt tänkande: är du inte med mig, är du emot mig, säger hon.

Allt fler känner sig utanför

Pyykkönen tror att pandemin överlag har ökat känslan av utanförskap.

– Det kan gälla folk som tillhör riskgruppen eller kanske har en närstående som tillhör riskgruppen. Man vågar inte vara med då ens vänner träffas och känner sig utanför, säger hon.

Nya grupperingar kan ha bildats under coronaåret, till exempel på arbetsplatsen eller inom kompisgäng.

– Då en del jobbat på distans och en del varit på plats på kontoret på samma arbetsplats, kan helt nya små klickar ha uppstått. Det kan göra att man känner sig utanför när man sen återvänder till jobbet, säger hon.

Pandemin har fått oss att fundera på vad vi vill få ut av en vänskap

Vad kan man då göra om man känner sig ensam och utanför?

Pyykkönen säger att det kan hjälpa att berätta för sina vänner att man saknar dem och att man ser fram emot att träffa dem igen då det är möjligt.

– Redan att säga det högt, att veta att vännerna vet hur man känner, kan underlätta, säger hon.

Pandemin har också fått många av oss att reflektera över vad vi egentligen vill få ut av vänskap

Trots att många redan är trötta på olika distans- och onlinetillställningar kan till exempel en konstkurs på distans ge nya perspektiv och nya kontakter, enligt Pyykkönen som själv fortbildat sig på distans under pandemin.

En del vänskapsförhållanden kan enligt Pyykkönen ha mått bra av pandemin. De som bor långt borta från varandra kan ha blivit bättre på att höras via till exempel zoom, säger hon.

– Pandemin har också fått många av oss att reflektera över vad vi egentligen vill få ut av vänskap. Vilka vänskapsförhållanden ger oss glädje eller energi och vilka tar av oss, säger Pyykkönen.

Hon säger att en del vänskaper kan ha förstärkts, medan andra helt kan ha filtrerats bort.

– Det här behöver inte vara en dålig sak, vissa vänskapsförhållanden finns bara kvar av gammal vana, pandemin kan ha gjort att vi i högre grad analyserat vilka människor vi egentligen vill ha i vårt liv, säger hon.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply