Coronapasset kan bli verklighet tidigast vid lillajul – många frågor måste utredas innan det kan tas i bruk – Inrikes – svenska.yle.fi


Regeringen har gett grönt ljus för ett inhemskt coronapass, men det kan dröja till slutet på året innan det kommer i användning. Det uppskattar Tomi Voutilainen som är professor i offentlig rätt.

Professor Tomi Voutilainen säger i Yles Morgonettan att man inte enbart kan knäppa fingrarna och så har man ett färdigt coronapass.

Först måste man dra upp riktlinjer för coronapasset, sedan utreda den tekniska aspekten och slutligen rent praktiskt begrunda hur passet ska användas och i vilka situationer. Det här tar tid.

Voutilainen uppskattar att coronapasset är färdigt först i slutet på året.

– Det är säkert november–december innan vi kan börja använda passet, alltså lillajulstid.

Det tar tid eftersom det krävs lagstiftningsarbete för att ta i bruk passet.

– Om lagen bereds på korrekt sätt, behövs remissrundor och sedan ännu behandling i riksdagen.

Var får passet användas? Och hur gör man passet säkert?

Arbetet med coronapasset är också tekniskt krävande, säger Voutilainen. Han säger att man bland annat måste beakta dataskydd när man genomför passet.

– Tekniken och det praktiska går lite ihop. En fråga är till exempel om man ska kunna öppna ett coronapass på telefonen med fingret. En annan praktisk fråga är hur mycket man får begränsa människor.

Det som är klart är att man inte kan kräva coronapass i offentliga utrymmen såsom butiker, banker och bibliotek. Voutilainen säger att passet exempelvis kan användas inom kulturlivet (bland annat på teatrar och evenemang), i samband med hobbyer och på restauranger.

Coronapass i Danmark, en telefon hålls upp framför Tivoli i Danmark


Bildtext

Danmark har redan tagit i bruk ett coronapass. Det finns på mobilen.

Bild: /All Over Press

Ska man få testa sig gratis för att få negativt coronaintyg? Och hur behövligt är ett coronapass i slutet på året?

Tanken med coronapasset är att man ska uppvisa att man antingen är vaccinerad, coronanegativ eller att man nyligen haft covid-19.

En fråga som kan bli aktuell är begränsningar av coronatester. Ska den offentliga vården betala till exempel för test som görs för att finländare ska få uppvisa negativt testresultat för att få gå på evenemang?

– Det kan hända att det bildas testköer i slutet på veckan då folk vill testa sig för att kunna gå på evenemang på veckoslutet. Då är frågan om offentliga vården ska sköta dessa testärenden eller om personen som testar sig själv ska betala för testet. Vårdsystemet kan pressas och den här frågan måste man utreda på förhand.

En ung man testas för coronaviruset.


Bildtext

Får man gå på coronatest i den offentliga vårdsektorn för att få ett negativt testresultat till coronapasset? Eller ska det skötas privat? Det måste regeringen utreda.

Bild: Antti Eintola / Yle

Dessutom måste beslutsfattarna begrunda hur virusläget kan tänkas se ut i slutet på året – exempelvis hur vaccinationstäckningen ser ut och det allmänna epidemiläget.

– Frågan är om man vill ha ett sådant pass som ett ess i rockärmen som ett av tillvägagångssätten om epidemin fortsätter under en längre tid – även om vaccinationstäckningen är bred redan i slutet på året. Men nya virusvarianter kan såklart komma och det här måste man överväga i bedömningen.

Också vid centret för vaccinforskning undrar man om det längre finns behov för ett coronapass i slutet på året.

– Enligt mig är ett coronapass oundvikligt när det gäller resor, men det återstår att se om det finns behov för ett coronapass inom Finland i slutet på året då coronatäckningen börjar vara så bred, säger direktör Mika Rämet.Source link