Coronaprotester “för frihet” koordineras internationellt – konspirationsteorier och vaccinmotstånd frodas i demonstrationsgrupperna | Inrikes


Europeiska aktivister har styrt upp protester mot coronaåtgärder som ska gå av stapeln i över 40 länder i dag på lördag. Demonstrationer “för frihet” är att vänta i tre städer i Finland. Samma dag demonstrerar man i en lång rad städer i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien.

Aktivisterna vill att beslutsfattarna slopar coronarestriktionerna, som enligt aktivisterna åstadkommer mera skada än nytta. Man protesterar mot munskydd, vacciner, förbud och nedstängningar som man anser begränsar människors frihet.

Flera olika löst organiserade och delvis överlappande grupperingar i Finland och i Europa har koordinerat arrangemangen kring åsiktsyttringarna.

Polisen ingriper om fler än femton grupper kommer

I Helsingfors får högst sex personer mötas just nu. Demonstranterna har därför förhandsanmält tiotals mindre sexpersonersdemonstrationer till polisen. På lördag morgon hade Helsingforspolisen fått in anmälan om knappa trehundra deltagare i demonstrationen, och närmare tvåhundra i marschen.

Polisen uppger att de kommer att styra demonstranterna till andra platser om de blir för många på torget.

Demonstranter från andra håll i landet har ordnat busstransporter till Helsingfors.

Manifestation i Stockholm
Demonstration mot coronarestriktioner i Sverige 6.3.2021
Manifestation i Stockholm
Bild: EPA-EFE/All Over Press
Sverige,Stockholm,demonstrationer,coronavirus,COVID-19,poliser,materialization

Konspirationsteoretiker och vaccinmotståndare med flera

I grupperna som har planerat demonstrationerna i Finland finns ett blandat sällskap: new age-anhängare, personer som förespråkar alternativ vård, vaccinmotståndare och coronaförnekare. Qanon-frälsta och högerextrema är aktivt med i grupperna liksom vissa sannfinländare som utmanar partiets linje att stödja restriktionspolitiken.

Diskussionerna är fulla av konspirationsteorier och falska påståenden om covid-19, munskydd och vacciner. Vissa inlägg visar öppet hat mot politiker och myndigheter.

Många av de mera militanta vaccinmotståndarna och coronaförnekarna har stött på problem på Facebook och Youtube, som tar bort eller varnar för falsk information om covid-19 och vacciner eller till exempel uppmaningar till våld. Flera grupper har flyttat över till andra sociala medier och forum som inte ingriper mot falsk information.

Människor reagerar med trots när de pådyvlas något uppifrån― Jan Antfolk

Internationell koordinering från Tyskland

Ett internationellt nätverk har koordinerat många av dagens demonstrationer under namnet Worldwide Demonstration (WWD). Bakom nätverket finns en grupp från den tyska staden Kassel, Freie Bürger Kassel, vars medlemmar uppträder enbart med förnamn. Vi har bett dem om en kommentar, men inte fått svar.

WWD-gruppernas fasad är städad. Utåt syns inga kopplingar till vaccinmotstånd eller konspirationsteorier, men inne i grupperna förkunnas påståenden om farorna med munskydd och vacciner.

Det europeiska nätverket World Freedom Alliance ligger å sin sida bakom den protestmarsch i Helsingfors på lördag som sker före WWD-demonstrationen. Ordförande för WFA är en svensk företagare inom alternativ vård. Hon har bland annat hävdat att coronavaccinet är “ett gift” och “en dödsfälla”.

En annan ledande person inom WFA är en irländsk professor och euroskeptisk politiker. Hon blev ombedd att lämna en vetenskaplig EU-kommitté efter att hon kommit med desinformation om coronapandemin. Universitetet där hon verkar har tagit avstånd från hennes åsikter.

Anna Soveri
De verkliga vaccinmotståndarna är försvinnande få, säger Anna Soveri som forskar i vaccinattityder.
Anna Soveri
Bild: Janne Järvinen / Yle
MOT,Anna Soveri

Högljudd minoritet driver

Flera forskare vi talar med säger att de som protesterar mot restriktioner och vacciner är skickliga på att skapa en illusion av att rörelsen är större än den är.

Anna Soveri, akademiforskare och docent i psykologi vid Åbo universitet, betonar att de som öppet propagerar mot vacciner är en liten minoritet i Finland.

– Vaccinmotståndarna är omkring en procent enligt THL:s undersökningar men ger intryck av att de är flera, eftersom de är så högljudda, säger Soveri.

Biträdande professor Jan Antfolk vid Åbo Akademi samarbetar med Anna Soveri i ett forskningsprojekt kring vaccinattityder. Han säger att det vid sidan om de övertygade vaccinmotståndarna finns en större grupp av människor som inte har bestämt sig vad gäller vacciner eller är osäkra.

– I de här coronaprotesterna handlar det mycket om att människor reagerar med trots när de pådyvlas något uppifrån. Det finns också en grupp människor som är mot den etablerade vården över huvud taget, och de brukar också aktivt driva de här protesterna, säger Antfolk.

Enligt de nyaste undersökningarna vill 86 procent av finländarna ta coronavaccin, vilket är mycket högt internationellt sett. Förtroendet för hälsomyndigheterna är ovanligt stort i Finland.

Demonstration.
Polisen skingrade demonstration mot coronarestriktioner i Stockholm 6.3.2021. Flera poliser skadades när demonstranter grep till våld.
Demonstration.
Bild: STELLA Pictures / ddp / All Over Press
Stockholm,protester,coronavirus

Våldsamheter kan förekomma

De finländska arrangörerna har betonat att demonstrationerna i Helsingfors ska hållas fredliga.

Men i Tyskland, Nederländerna, Sverige och Danmark har coronaprotester under de senaste månaderna lett till våldsamheter. Flera av demonstrationerna har varit olagliga, och poliser har skadats när de har upplöst folkmassor.

I Tyskland har rörelsen mot coronapolitiken vuxit sig stor. Dess medlemmar har radikaliserats och extremhögern har öppet marscherat med i demonstrationer. Politiker har blivit hotade.

Den tyska säkerhetstjänsten Verfassungsschutz har undersökt Querdenken-rörelsen i Baden-Württemberg, som ligger bakom de största protesterna mot coronapolitiken. Säkerhetstjänsten har konstaterat att rörelsen har stats- och demokratifientliga drag.

Querdenkenrörelsens grundare har anklagats för att dra ekonomisk nytta av rörelsen på ett ohederligt sätt. Han har tillfälligt uppmanat till paus i protesterna, men då har andra grupper, som den i Kassel, tagit över.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply