Coronarestriktioner i Finland – så är läget i de finlandssvenska regionerna | Inrikes


Kommunerna i Västnyland, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå, följer i huvudsak riktlinjerna från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet har nyligen uppdaterat sina rekommendationer för användningen av munskydd. Nu rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Sjukvårdsdistriktet ger allmänna rekommendationer:

  • Om du känner dig sjuk, hålls hemma och låt testa dig, använd Coronaguiden
  • Distansjobba om det bara är möjligt och undvik onödiga resor utomlands
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken och i alla situationer där du inte kan hålla avstånd
  • Vid social- och hälsovårdsenheter är det viktigt att ha trygga besök för anhöriga och att begränsa övriga besök
  • Var och en bör överväga noga om man ordnar privata tillställningar, och hur stora sådana, samt vad man gör på fritiden (hobbyer, barer och nattklubbar)
  • Ladda ner appen Coronablinkern

De enskilda kommunerna har också information på sina egna hemsidor. På dem finns länkar, telefonnummer och information till exempel om besöksarrangemang på vårdcentraler och äldreboenden.

Hangös coronasidor på webben påminns besökaren om god handhygien och att hålla avstånd. Det finns också detaljerade uppgifter om öppettider och specialarrangemang på de olika enheterna i staden.

Ingås hemsida finns lite allmän information om coronaviruset. Dessutom finns det patientinstruktioner på webbsidan för hälsocentralen.

På webbsidan med aktuella nyheter påminner Ingå om att anhöriga är välkomna på besök till vårdhemmen, men att man ska informera personalen på förhand om besöket och komma överens om tiden. På det sättet kan personalen se till att det inte uppstår rusning. En invånare kan ha högst två besökare åt gången.

Lojo stads webbplats finns mera detaljerad coronainformation. För tillfället är läget inte lika allvarligt i Lojo som i huvudstadsregionen, men staden rekommenderar ändå att man använder munskydd enligt THL:s rekommendationer, alltså förutom kollektivtrafiken också i offentliga inomhuslokaler och allmänna sammankomster där närkontakt inte alltid kan undvikas. Dessutom rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

På webbplatsen står också att enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad övervakar utvecklingen av situationen och bestämmer tillsammans med pandemiledningsgruppen tidpunkten då rekommendationerna som gäller i upptrappningsfasen eller spridningsfasen eventuellt utvidgas.

Raseborg stads webbsida för coronanyheter har staden inga specifika coronaregler som gäller bara Raseborg. Staden följer myndigheternas rekommendationer.

Den information man är särskilt mån om att få ut är hur invånarna själva kan boka tid till test via Coronaguiden.

I Sjundeå har kommunen en webbsida där man samlar information om coronaläget i Finland och i Sjundeå. På sidan finns information om hur invånare ska göra om de är sjuka, en uppmaning om att man ska följa med nyheter från myndigheterna och dessutom information om hur servicen fungerar under coronapandemin.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply