Coronavaccinet kommer snabbt – så varför finns inget vaccin mot hiv? Infektionsläkare: “Att testa med låg tröskel är vårt vaccin” | Inrikes


Det uppskattas att 33 miljoner människor har dött i aidsrelaterade sjukdomar sedan viruset upptäcktes i USA på 80-talet, och dem minns man i dag på världsaidsdagen. Trots HI-virusets dödlighet finns det ännu inget vaccin mot viruset. Hur kan det vara så att det går att utveckla ett vaccin mot covid-19 på mindre än ett år, medan vaccinet mot hiv ännu lyser med sin frånvaro?

Framställningen av ett vaccin mot hiv må gå långsamt, men hivmedicinerna har utvecklats i snabb takt sedan de kom ut på marknaden. Med hjälp av medicinering kan hiv-positiva i dag leva ett vanligt liv utan att lida av biverkningar av medicinen.

– Det är en sjukdom som inte kan botas, men man kan leva ett normalt liv, säger Pia Kivelä som är infektionsläkare på Helsingfors universitetssjukhus.

I Finland är antalet personer som årligen drabbas av HI-viruset kring 150 och den siffran har legat på samma nivå under de senaste tio åren. Åt 98 procent av alla som är HIV-positiva kan i dag man erbjuda hiv-mediciner med goda resultat.

– Att testa med låg tröskel är vårt vaccin, konstaterar Kivelä.

Att vi har så få personer som är hiv-positiva i Finland är naturligtvis en bra sak, men Kivelä har även märkt en fara med det.

– I de flesta europeiska länder är hiv relativt sällsynt, men tyvärr konstateras hälften av fallen i ett sent skede. Vilket är förståeligt då det är en sällsynt sjukdom som man inte alltid kommer att tänka på, varken själv eller inom hälsovården.

Hiv har sällan dödlig utgång i Finland

En konsekvens av att hiv så att säga “glöms bort” är att HI-viruset utvecklas till aids. I Finland är det knappt 10 procent av de som testar positivt för hiv som utvecklar aids. Vilket i slutändan handlar om få personer – men ändå för många, menar Kivelä.

– Egentligen borde ingen få aids i dag, för om smittan upptäcks i tid så blir immuniteten aldrig så dålig att man utvecklar någon sjukdom relaterad till aids.

Medicinerna har även utvecklats så att aids inte är den dödsdom som det var tidigare, utan man kan leva med sjukdomen. Något som inte är en självklarhet i alla länder.

En lottovinst att bo i Finland

Att vi i Finland har fått bukt med ett virus som årligen skördar flera hundratusentals liv runt om i världen, betyder inte att faran är över. I Finland kan vi kanske trygga framtiden för de som diagnostiserats med hiv, men verkligheten är en annan i många delar av världen där många dör i aidsrelaterade sjukdomar.

Det här är också orsaken till att aids är klassad som en global pandemi, nästan fyrtio år efter att den uppstod.

Genom vaccin kan man bli av med den allvarliga formen av sjukdomen och det är det som betyder någonting― Mika Salminen

Under 2019 fanns det fler än 12 miljoner människor runt om i världen som var hiv-positiva men inte hade tillgång till behandling. Hiv smittar 1,7 miljoner människor varje år och dödligheten bland de som smittats är fortfarande hög.

Årligen dör nästan 700 000 människor i aidsrelaterade sjukdomar, vilket för jämförelsens skull är tre gånger så många som hittills dött av coronaviruset i USA.

Svårt att få bukt med virus

Trots att utvecklingen av ett vaccin mot hiv har pågått under betydligt längre tid än vad man lagt på att utveckla ett coronavaccin, så tyder mycket på att ett vaccin mot corona ändå kommer att bli verklighet först av de två. Varför är det så svårt att få ett vaccin mot hiv?

– Det är stor skillnad mellan olika virus. Hiv är ett virus som muterar så snabbt att det är svårt att utveckla ett vaccin mot viruset. Man har jobbat under så lång tid med ett vaccin och ännu utan resultat.

– Man har hela tiden sagt: inom tre år kommer vi att ha ett vaccin, inom fem år, inom tio år. Men ännu har vi inga goda nyheter.

Hälsosäkerhetschef Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) är i dag mest känd som THL:s talesperson i coronarelaterade ämnen, men han inledde sin karriär med fokus på hiv och har efter det kunnat ta del av hur flera virus fungerar. Därför är han också väl insatt i hur svårt det är att bli av med ett virus.

– Det finns ett virus som har förorsakat skador hos människor som man har kunnat utrota och det är smittkoppor. Polio är vi ganska nära att bli av med, men det har varit nära under de senaste tjugo åren.

Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustalla
Mika Salminen är hälsosäkerhetschef på Institutet för hälsa och välfärd, och har blivit känd under coronaepidemin.
Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustalla
Bild: Pekka Tynell / Yle
Institutet för hälsa och välfärd,Mika Salminen

Många virus verkar helt enkelt inte vara sådana som vi kan bli av med, och därför måste vi i stället lära oss att leva med dem.

– Men genom vaccin kan man bli av med den allvarliga formen av sjukdomen och det är det som betyder någonting.

Samtidigt som många är oroade över att coronaviruset överskuggar många andra sjukdomar ser Salminen också någonting positivt i det att så mycket fokus har satts på att utveckla ett coronavaccin.

– I och med coronan har vi helt nya tekniker på kommande när det gäller att utveckla vacciner. På grund av coronan är det en spännande teknik som har tagit stormsteg. Det skulle aldrig ha gått så här snabbt annars.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply