Coronaviruset ger förnybar energi ett uppsving: ”Kan dra lärdom”Den globala efterfrågan på olja, kol och gas störtdyker på grund av pandemin. Samtidigt ökar efterfrågan på förnybar och fossilfri energi, enligt en ny rapport från Internationella energiorganisationen IEA.

Världen har inte upplevt en så här omfattande nedgång på energimarknaden sedan andra världskriget. Det skriver Internationella energiorganisationen IEA i en ny rapport , som analyserar hur pandemin och den globala nedstängningen påverkar energikonsumtionen.

Läs mer: Solpaneler smälter snön innan den blir för tung

Efterfrågan på fossila bränslen, som olja, kol och gas, minskar allra mest enligt rapporten. Det förväntas leda till att utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar med 8 procent under 2020 jämfört med förra året.

Vansklig jämförelse

Det kan jämföras med den utsläppsminskning som krävs varje år under det här årtiondet om världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet, enligt FN:s miljöprogram UNEP. Men det är en vansklig jämförelse, påpekar Robbie Andrew, forskare i klimatekonomi vid norska miljögranskningsinstitutet Cicero:

“Minskade utsläpp på grund av en dramatiskt minskad ekonomisk aktivitet är verkligen inte den medicin vi behöver; lidandet som den här pandemin orsakar, både hälsomässigt och ekonomiskt, är något vi måste undvika”, säger han till den brittiska klimatsajten Carbon Brief. Men han tillägger att det som sker nu trots allt kan leda till viktiga förändringar i en hållbar riktning, eftersom den dramatiska situationen tvingar till eftertanke.

Lyfta grön teknik

IEA:s ordförande Fatih Birol instämmer både i det olämpliga i att glädjas åt utsläppsminskningen, och i möjligheten att styra bort från miljöfarlig energiproduktion.

“Den här historiska nedgången i globala utsläpp är verkligen inget att fira, eftersom den hänger samman med förtida dödsfall och ekonomisk katastrof. Men regeringar kan dra lärdom genom att sätta grön teknik – förnybara energikällor, effektivisering, batteriutveckling, vätgas och koldioxidinfångning – i centrum när de planerar hur ekonomierna ska byggas upp igen”, skriver Birol i ett pressmeddelande.

Läs mer: ”Mycket osäkerhet” – Vattenfall hoppar av vindkraftsprojekt

Ett tydligt mönster i IEA:s rapport är att efterfrågan på el från förnybara energikällor är fortsatt stark och till och med ökar en aning. Det förklaras bland annat med att produktionskostnaden är så billig när anläggningarna väl är på plats. Efterfrågan på förnybara fordonsbränslen förväntas dock sjunka under 2020, i likhet med bensin och diesel, eftersom transportsektorn minskat.

Source link