Coronaviruset har nått två flyktingläger i Grekland – Tyskland och Luxemburg tar emot 62 flyktingbarn från grekiska läger | Utrikes


Två flyktingläger har försatts i karantän på det grekiska fastlandet. Det här efter att 28 personer på lägren Ritsona och Malakasa testat positivt för coronaviruset.

Ute på de grekiska öarna är rädslan nu stor för vad som ska hända om viruset når de överfulla flyktinglägren med omkring 40 000 flyktingar.

Flyktingar och flyktingarbetare tar emot sjukvårdsmaterial på det grekiska flyktinglägret Ritsona norr om Aten. Lägret har försatts i karantän på grund av coornasmitta på lägret.
Flyktingar och flyktingarbetare tar emot sjukvårdsmaterial på det grekiska flyktinglägret Ritsona norr om Aten. Lägret har försatts i karantän på grund av coronasmitta på lägret.
Flyktingar och flyktingarbetare tar emot sjukvårdsmaterial på det grekiska flyktinglägret Ritsona norr om Aten. Lägret har försatts i karantän på grund av coornasmitta på lägret.
coronavirus,flyktingläger,Grekland,flyktingar

Båda lägren är belägna norr om huvudstaden Aten och de uppskattningsvis 4 500 flyktingarna på lägren är nu försatta i två veckors karantän.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s uppgifter har coronaviruset inte påträffats på andra flyktingläger i Grekland, eller på motsvarande läger på andra håll i världen.

– Det är i praktiken totalt omöjligt att försöka skydda sig mot ett virus på Morias flyktingläger. Möjligheten att tvätta sig i rent vatten är begränsad på lägret, säger hälsocentralläkaren Tuuli Lehtivuori från Helsingfors.

Lehtivuori jobbade i januari och februari i år som frivillig läkare på den grekiska ön Lesbos, för den tyska organisationen Medical Volunteers International.

Lehtivuori arbetade som allmänläkare på en klinik precis utanför flyktinglägret Moria och inne på flyktinglägret.

Coronaviruset har nått ön Lesbos, men hittills har viruset inte påträffats på Moria.

Om människorna på Moria inte tillåts flytta ut från Moria… ja då ser jag inget annat alternativ än att om och när coronaviruset når lägret, så kommer smittan att vandra genom hela lägret― Läkaren Tuuli Lehtivuori

På Moria bor tiotals människor i samma tält och de köar dagligen i timtal för att få mat – i synnerhet nu när invånarna hindrats att lämna lägret i ett försök från grekiska myndigheter att hindra coronasmittan att spridas till lägret.

Läkaren Tuuli Lehtivuori arbetade som frivillg utanför och i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos i januari och februari 2020.
Läkaren Tuuli Lehtivuori arbetade i början av året med att vårda flyktingar på den grekiska ön Lesbos.
Läkaren Tuuli Lehtivuori arbetade som frivillg utanför och i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos i januari och februari 2020.
Bild: Tuuli Lehtivuori
läkare,flyktingläger,Lesbos,Grekland

Flyktinglägret Moria på ön Lesbos är ursprungligen avsett att ta emot omkring 2500 personer men där bor nu uppskattningsvis 20 000 asylsökande och flyktingar.

Enligt Tuuli Lehtivuori är möjligheterna att skydda sig och sättas i karantän på ett överfullt flyktingläger obefintliga.

– Om människorna på Moria inte tillåts flytta ut från Moria… ja då ser jag inget annat alternativ än att om och när coronaviruset når lägret, så kommer smittan att vandra genom hela lägret, säger Lehtivuori.

Kolme poikaa leikkii marmorikuulilla Morian pakolaisleirillä.
Nästan hälften av dem som är tillfälligt bosatta på Morias flyktingläger är minderåriga. Den här bedömningen gör många medborgarorganisationer som arbetar i och kring lägret.
Kolme poikaa leikkii marmorikuulilla Morian pakolaisleirillä.
Bild: Jussi Koivunoro / YLE
flyktingläger,flyktingar

Tuuli Lehtivuori påminner om att sjukvårdskapaciteten på ön Lesbos är ytterst begränsad med tanke på att ta emot stora mängder coronapatienter.

Den holländska gynekologen Sanne van der Kooji, som arbetat som frivillig på Moria i flera repriser, säger i en intervju i The Guardian, att det endast finns sex intensivvårdsplatser på sjukhuset i Lesbos.

Minderåriga flyktingbarn på väg till EU-länder

Arbetet med att ta emot minderåriga från flyktinglägren i Grekland har snabbats upp, efter uppgifterna om att coronasmittan börjat sprida sig på flyktingläger i närheten av Aten.

Luxemburg och Tyskland tar redan nästa vecka emot 62 minderåriga från de grekiska lägren.

Enligt Kukka Krüger på inrikesministeriets migrationsavdelning är det EU-kommissionen som nu håller i trådarna för de minderåriga flyktingarnas resor till de EU-länder som tidigare meddelat att de tar emot flyktingarna.

En viktig del av reseförberedelserna är att se till att de minderåriga flyktingarna skyddas mot coronasmittan före och under resan mot Finland.

Redan i februari bekräftade Finland att 175 minderåriga flyktingbarn kommer att tas emot från lägren i Medelhavet.

Arbetet med att ta emot barnen har ändå fördröjts.

En miljon flyktingar i Bangladesh i coronakarantän

– Hittills har inga andra utbrott inträffat förutom de två norr om Aten. Vi följer läget väldigt noga och oron för nya coronautbrott är stor, säger Elisabeth Arnsdorf Haslund, talesperson för UNHCR i Norden.

Flyktingbarn i flyktingbosättningsområdet Cox´s Bazar i Bangladesh. På området bor omrking en miljon flyktingar, fränst rohingyer som flytt från Myanmar. Området är nu isolerat från omvärlden för att hindra att coronasmittan sprids till området.
Flyktingbarn i flyktingbosättningsområdet Cox´s Bazar i Bangladesh. På området bor omkring en miljon flyktingar, främst rohingyer som flytt från Myanmar. Området är nu isolerat från omvärlden för att hindra att coronasmittan sprids till området.
Flyktingbarn i flyktingbosättningsområdet Cox´s Bazar i Bangladesh. På området bor omrking en miljon flyktingar, fränst rohingyer som flytt från Myanmar. Området är nu isolerat från omvärlden för att hindra att coronasmittan sprids till området.
Bild: imago images/photothek/ All Over Press
coronavirus,flyktingläger,flyktingar,Bangladesh,Rohingyer,Cox’s Bazar

Arnsdorf Haslund lyfter fram flyktingbosättningsområdet Cox´s Bazar i Bangladesh. Där befinner sig över en miljon flyktingar, främst rohingyer från Myanmar.

Oron för att coronaviruset skulle spridas dit är oerhört stor. I torsdags isolerades Cox´s Bazar-området från omvärlden i ett försök av de bangladeshiska myndigheterna att minska på risken att smittan sprids till flyktingbosättningen.

Så här förbereder sig UNHCR för coronan

Uppskattningsvis 80 procent av världens flyktingar befinner sig i länder med ett bristfälligt sjukvårdssystem.

– De här länderna kämpar redan nu hårt för att klara av den påfrestning som coronaviruset för med sig. Därför jobbar vi med att de här länderna ska få extra stöd i arbetet mot viruset, säger UNHCR:s nordiska talesperson Elisabeth Arnsdorf Haslund.

– När länder nu tar till krafttag mot coronasmittan så är det viktigt att de kommer ihåg att de har en skyldighet att också skydda och garantera vård åt de flyktingar som vistas i landet.― Elisabeth Arnsdorf Haslund

UNHCR satsar hårt på att sprida kunskap om hur man skyddar sig mot coronaviruset. Eftersom rent vatten ofta saknas på flyktingläger delar UNHCR i många länder också ut tvål och rent vatten åt flyktingarna.

– Trots att alla världens länder nu stannat upp för att stoppa viruset så får vi inte glömma att krigen, konflikterna och förföljelserna fortsätter. Över 70 miljoner människor är just nu på flykt från sina hem, säger Elisabeth Arnsdorf HaslundSource link

Be the first to comment

Leave a Reply