Coronaviruset i Österbotten – 12.1 | Österbotten


Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Skolorna i Vasa delar ut munskydd till sjätteklassare

Också Vasa stad har under tisdagen skickat ut uppdaterade anvisningar om munskydd via Wilma, med anledning av THL:s nya rekommendationer. Det rekommenderas nu att eleverna i sjätte klassen i Vasa stads grundläggande utbildning använder munskydd under skoldagen.

Varje elev får två munskydd per skoldag. Munskydden börjar delas ut så snart som möjligt i skolorna.

I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen klassvis oberoende av den enskilda elevens ålder.

För eleverna i åk 7–9 har en stark rekommendation om att använda munskydd gällt sedan oktober, och även de får fortsättningsvis dagligen två munskydd i skolan.

Sexor rekommenderas använda munskydd i Karleby

Karleby stad utvidgar sin rekommendation om att använda munskydd till att också gälla de som går i sjätte klass. Rekommendationen utvidgas sedan Institutet för hälsa och välfärd THL ändrat sina rekommendationer.

Den här veckan delar Karleby stad ut engångsmunskydd till skolorna och det är skolorna som sköter distribueringen av munskydd till eleverna.

Vårdnashavare kommer att få information om saken via Wilma. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för anskaffning av munskydd som ska användas utanför skoltid.

Enligt THL:s utvidgade rekommendationer ska munskydd användas från och med årskurs sex i grundskolan samt i läroanstalter på andra stadiet och även i högskolor. Rekommendationen gäller områden som befinner sig i epidemins accelerationsfas eller spridningsfas.

Tio nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Under tisdag förmiddag rapporterar Vasa sjukvårdsdistrikt att tio nya fall av covid-19 konstaterats inom sjukvårdsdistriktet det senaste dygnet. Totalt har nu 1 395 fall konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt sedan epidemins utbrott.

Incidenstalet, antalet fall per 100 000 invånare, har nu stigit till 61. Igår var incidenstalet 58.

Malax och Korsholm befinner sig sedan den 5 januari i epidemins spridningsfas som är den tredje och värsta fasen. De övriga kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i epidemins andra fas som är accelerationsfasen.

Under gårdagen togs 318 prover, sedan pandemins utbrott har man hunnit ta 36 345 prover inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Ett nytt fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar att ett nytt fall av covid-19 bekräftats under det senaste dygnet. Några patienter vårdas på sjukhus för covid-19.

Allt som allt har 444 fall av covid-19 konstaterats inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt sedan epidemins utbrott.

Under måndagen togs 286 prover i Södra Österbotten, allt som allt har man tagit 63 841 prover för covid-19 i Södra Österbotten.

Enligt statistik tas det färre coronatester i Södra Österbotten nu jämfört med i november och början av december. Under den första veckan i december togs 3 670 coronatester i Södra Österbotten. Den sista veckan i december togs 1 635 tester och under den senaste veckan har man tagit 1 566 tester.

Att antalet tagna tester minskat kan förklaras med helgdagar men sjukvårdsdistriktet påminner ändå om att ha låg tröskel för att ta tester. Även om man har små symptom på luftvägsinfektioner ska man ta kontakt med hälsovården.

När sjukvårdsdistriktets coronagrupp sammanträdde under måndagen beslöt man att förlänga tiden för de restriktioner man har i kraft till den 17 januari. Gruppen möts nästa gång på fredag.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply