Coronaviruset i Österbotten – läget 5–11.10 | Österbotten


Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Måndag 5.10: 63 nya fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt

På måndag förmiddag rapporterade Vasa centralsjukhus att 63 nya fall av coronasmitta har konstaterats under söndag och måndag. Det betyder att det totala antalet coronasmittade inom Vasa sjukvårdsdistrikt nu är 222 personer.

Största delen av fallen finns i Vasa, endast ett litet fåtal av fallen finns på annat håll i landskapet.

Enligt Heikki Kaukoranta, ledande överläkare i Vasa, har antalet coronafall i Vasa ökat med 150 procent på tre dagar.

De flesta som nu konstaterats smittade är unga och merparten har endast lindriga symptom, men det innebär också att många smittade inte testar sig och kanske omedvetet för smittan vidare.

Måndag 5.10: 18 nya fall av coronasmitta i Södra Österbotten

Under helgen har 18 nya fall av covid-19 konstaterats inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Sammanlagt har 103 fall bekräftats. Av de som insjuknat har 16 fått smittan under en resa till Ylläs. Dessutom har fem personer i deras närhet insjuknat under tiden i karantän. Fyra av sjukvårdsdistriktets fall har kopplingar till studerandeevenemang i Vasa och i en del fall utreds ännu smittokällan.

På söndagen konstaterades också en anställd vid centralsjukhuset i Seinäjoki ha smittan. Den smittspårningen pågår ännu och mer information om den kommer på måndag eftermiddag.

Under de senaste två veckorna har 33 nya fall konstaterats inom sjukvårdsdistriktet, varav 29 under senaste veckan. De här siffrorna tyder på att Södra Österbotten är på väg in i accelerationsfasen. Från sjukvårdsdistriktet påminner man om att enda sättet att undvika att hamna där är om alla håller avstånden, undviker sociala kontakter och stora tillställningar. Det är också skäl att undvika resor på fritiden, speciellt till landskap som har fler coronafall än Södra Österbotten.

Sammanlagt har 28 539 prover tagits i Södra Österbotten. Under söndagen undersöktes 188 prover.

Måndag 5.10: Åtta nya fall i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har bekräftat totalt åtta nya fall av coronasmitta under helgen.

En majoritet av de smittade hör ihop med den stora smittkedjan i Vasa.

Enligt sjukvårdsdistriktet har ett par hundra personer har försatts i karantän. Bland de exponerade finns även sjukvårdsdistriktets personal som nu är i karantän.

Alla de smittade har lindriga symptom och är isolerade hemma.

Incidenstalet i Mellersta Österbotten är i nuläget 17,9 per 100 000 invånare.

Måndag 5.10: coronasmittade besökte gym, restaurang och Vasa universitetets läsesal

Antalet coronasmittade i Vasa har ökat explosionsartat under helgen.

Vasa stads social- och hälsovårdsservice går nu ut med information var smittade personer rört sig på under förra veckan.

Personer som nu konstaterats ha smittats av coronaviruset har rört sig på följande plater:

– Wasa Sports Club den 28, 29 och 30 septeber klockan 18 – 19.30.
– Restaurang Cotton Club den 30 september klockan 12 – 12.30
– Vasa universitets tysta lässal den 28, 29 och 30 september under varierande tider mellan klockan 8 – 17.

Ansvarige läkaren för smittsamma sjukdomar i Vasa stad Heikki Kaukoranta kommenterar fallen så här:

– De personer som har vistats på ifrågavarande platser under ovannämnda tider bes kontakta egen hälsostation för coronatest, ifall de under kommande en och en halv vecka utvecklar övreluftvägssymptom såsom hosta, snuva, feber eller halsont, påminner, säger Kaukoranta.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply