Coronaviruset stoppar utvisningar från Sverige 


Migrationsverkets arbete påverkas i stor utsträckning av att coronaviruset sprids över världen. Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och befinner sig utomlands kan inte ta sig in i Sverige på grund av inreseförbudet. Kvotflyktingars resor skjuts också upp.

Samtidigt är det svårt att genomföra utvisningar av personer som ska lämna landet. 

– Det sker i väldigt liten omfattning. Vi hade ett fåtal personer förra veckan som utvisades och återvände självmant. Men att tvångsutvisa är väldigt svårt just nu, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. 

Migrationsverket har i dagsläget runt 5 000 så kallade öppna aktiva ärenden, personer som skulle kunna återvända till sina hemländer i dag. Men på grund av stängda gränser i hemländerna och reseförbud som stoppar flygtrafiken kan många av dem inte återvända.

De ärenden som lämnats över till polisen, så kallade tvångsutvisningar, påverkas också.

– Det är väldigt många länder som har stängt sina gränser helt, som Marocko, och andra länder, som Afghanistan, har sagt att de under en viss tid framöver inte accepterar några icke frivilligt återvändande, säger Patrik Engström, chef för Gränspolissektionen på Noa.

”Situationen svår att bedöma”

Utöver stängda gränser gör kraftigt minskade antalet flyglinjer det svårare. 

– Det kan vi kompensera för genom att chartra flygplan. Det är väldigt billigt eftersom ingen flyger, men vilka länder som tar emot påverkar väldigt mycket. 

Polismyndigheten har runt 17 000 utvisningsärenden, varav cirka 12 000 personer är försvunna, enligt Patrik Engström. 

– Så vi sitter med ungefär 4 500 utvisningsärenden som vi kan arbeta med, på 40 olika länder och situationen i de här länderna ändras hela tiden. Det är det som gör situationen så svår att bedöma.

Brottsaktiva prioriteras

Hur stor del av utvisningarna som kommer att skjutas på framtiden kan polisen inte säga, men myndigheten har en dialog med länderna för att hitta lösningar i de enskilda fallen. Vissa länder är exempelvis mer benägna att öppna gränserna för personer som är dömda för brott.

– Vi prioriterar ärenden med personer som är brottsaktiva, säger Patrik Engström. 

Men redan nu har polisen börjat släppa ut personer som suttit i förvar i väntan på utvisning. 

– Kan vi inte utföra utvisningen ska vi inte ha personer i förvar. Då får vi häva förvaret och så får personen anmäla sig hos polisen istället med viss regelbundenhet. Source link

Be the first to comment

Leave a Reply