Dag Andersson tilldelas Svenska kulturfondens pris i Åboland: ”Jag ser det som ett erkännande för hela den finlandssvenska filmverksamheten” | Åboland


Enligt Dag Andersson, som är direktör för Finlandssvenskt Filmcentrum, är den finlandssvenska filmproduktionen i landet för tillfället livskraftig.

Dag Andersson erkänner att han blev glad men också lite förvånad när han fick veta att han tilldelats Svenska kulturfondens pris.

– Det var överraskande eftersom jag själv inte är utövande konstnär utan jobbar för en organisation, så jag hade inte tänkt att jag personligen skulle kunna få ett sådant här pris, säger Andersson, som är direktör för Finlandssvenskt Filmcentrum.

Dag Andersson har genom sitt gedigna kunnande inom såväl film, musik, konst och kultur bidragit till framgångar inom den finlandssvenska filmen. Med sitt breda nätverk är han ett stort stöd för många som är verksamma inom filmvärlden idag.

Han engagerar sig lika starkt för stora nationella projekt som för lokala festivaler och han är en viktig kulturell kraft i Åboland, där barn och unga genom hans initiativ fått njuta av både skolbio och dagisbio.

Han har också bidragit till att sprida filmer där man synliggjort den unika åboländska skärgården för en bredare publik och presenterat intressanta åboländska miljöer och personporträtt.

Källa: Svenska kulturfonden

Började i Åboland

Finlandssvenskt Filmcentrum har varit aktiv sedan 1989 och har sitt upphov i Åboland – närmare bestämt i Houtskär, då en ambulerande biografverksamhet grundades i skärgården på 1980-talet. Han ser därför priset också som ett erkännande för hela den finlandssvenska filmverksamheten utöver ett personligt pris han själv vunnit.

– Jag tar det som ett pris för hela filmverksamheten här i Åboland och hur det växte fram och blev en landsomfattande verksamhet. Den här verksamheten är faktiskt väldigt starkt knuten till Åboland och dess historia i synnerhet.

Till Finlandssvenskt Filmcentrums uppgifter hör att främja en levande filmkultur på svenska i Finland. Exempelvis kan det handla om att introducera film för den finlandssvenska publiken, men självklart också att synliggöra den finlandssvenska filmproduktionen i landet.

Levande filmkultur i Svenskfinland

I Kulturfondens prismotivering nämns bland annat att Dag Andersson ”bidragit till att sprida filmer där man synliggjort den unika åboländska skärgården för en bredare publik och presenterat intressanta åboländska miljöer och personporträtt”. Enligt Andersson är läget gällande den finlandssvenska filmen för tillfället bra, även om coronaviruset har ställt saker och ting på ända.

Han nämner tre finlandssvenska långfilmer som är aktuella just nu (trots att coronakrisen har orsakat avbrott i produktionen i en del fall); Klaus Härös Livet efter döden, filmen om Tove Janssons liv samt Clas Olssons filmatisering av Kjell Westös Den svavelgula himlen.

– En situation där vi har tre svenskspråkiga långfilmer på gång ungefär samtidigt är helt unikt, så ur den synvinkeln har det sällan sett så här bra ut.

Japan nästa?

Svenska kulturfondens pris är på 15 000 euro. Andersson, som bor i Kimito och enligt egen utsago lever ett blygsamt liv ute på landsbygden, är ännu osäker på vad han ska göra med pengarna. Dessutom ställer coronakrisen just nu till det då ens rörlighet är begränsad.

– Men vem vet, kanske man skulle komma sig iväg till Japan. Det är ett fint ställe som jag gärna skulle besöka på nytt, så dit kunde man ju lägga lite pengar, säger Andersson.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply