Dåligt samarbete över stängda coronagränser präglar Nordiska rådets virtuella session | Inrikes


De nordiska statsministrarna och coronasamarbetet har huvudrollen när Nordiska rådet samlas till webinarium på tisdag kväll. Den traditionella sessionen är inställd. Det nordiska samarbetet anses ligga risigt till för tillfället.

Vanligtvis reserveras en vecka varje år i slutet av oktober för den stora sessionen, turvis i varje nordiskt land. Som mest har närmare tusen politiker, tjänstemän och journalister deltagit i det nordiska toppmötet.

I år skulle Reykjavik ha stått i tur. Men coronaviruset satte stopp för allt resande och mötande. Nu blir det ett virtuellt sammandrag i stället.

Kritik mot utebliven kritik

I närmare två timmar samlas parlamentariker och statsministrar virtuellt. Det förfarandet har mötts av en del kritik.

Den svenska ambassadören och tidigare centerpolitikern Anders Ljunggren kritiserade i en debattartikel beslutet att inhibera Nordiska rådets session.

Nu kan de folkvalda inte ställa ministrar i nordiska länder till svars för beslut som fått gränsöverskridande konsekvenser. Samarbetsministrarna kommer inte heller att pressas på besked om varför samarbetet har uteblivit.

Det hade varit viktigt just detta corona-år, framhöll Ljunggren. Han kritiserar också nedskärningen av kulturbudgeten, utan parlamentarisk insyn. En del av de frågorna kommer kanske nu att ställas till statsministrarna i stället.

FN-besök

Årets toppgäst är FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Temat är hanteringen och följderna av coronapandemin. De första 45 minuterna ägnas åt frågor och debatt i FN-sammanhang, där partiernas representanter får ställa frågor till den internationella gästen.

Den andra timmen övergår man till skandinaviska språk och diskuterar nordiska frågor med statsministrarna.

Det som ska avhandlas är hur det nordiska samarbetet har påverkats av pandemin och vad som kan göras för att stärka samarbetet inför nästa kris.

De fem nordiska statsministrarna och tre självstyrande områdenas regeringschefer deltar.

Finländska höjdpunkter

Senare på kvällen kungörs pristagarna i de fem kategorierna av kultur- och miljöpris. De brukar delas ut på en festlig galaafton, med de nordiska toppolitikerna närvarande.

Galaafton blir det också i år, i kulturhuset Harpa i Reykjavik, men enbart på tv och internet.

Finland blir ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2021. I dag presenterade statsminister Sanna Marin (SDP) det finländska ordförandeprogrammet, under mottot Norden, tillsammans

I ett pressmeddelande säger Marin att det nordiska samarbetet stärker ländernas nationella insatser för klimatneutralitet. En socialt rättvis omställning stöds också av den nordiska välfärdsmodellen.

Artikeln uppdateras.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply